KUTADGU BİLİG’DEN SEÇMELER - GELENEKLER

 
KUTADGU BİLİG’DEN  SEÇMELER - GELENEKLER
 
“Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halkta aynı şekilde örf ve kanuna itâat eder” (Yusuf Has Hacip, 2003: 159
 
“Eğer beylik akıllı bir insanın eline geçerse, o ülkesini huzura kavuşturur; sen bu söze inan” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 136 (1781)).
 
“Tanrı kime beylik işini verirse ona işi ile mütenâsip akıl ve gönül de verir” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 147 (1933)).
 
“Halk için beyin cesûr ve kahraman olması iyidir; büyük işleri ancak bu meziyetleri ile karşılamak mümkündür” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 149 (1961)).
 
“Beyler, örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse halkta aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 159 (2111)).
 
“Sen her vakit doğrulukla hüküm et; beylik kanûn ile ayakta durur” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 380 (5285)).
 
“Bilgisize devlet ve saâdet gelirse, halkın arasına fesât girer ve bu, memleket için öldürücü bir felaket girer” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 136 (1780)).
 
“Başkalarının önündeki yemeğe el uzatma; ey temiz kalpli insan, kendi önündeki yemeği ye” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 299 (4130)).
 
“Yine bil ki, kendisine bir şey sorulmadan, beylerin huzûrunda konuşan adam da deli ve ahmaktır” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 80 (963)).
 
“Şüphesiz bilirsin ki, dünya beyleri memleketten memlekete elçi gönderirler” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 192 (2593)).
 
İnsan sevgisi “Harama karışma, zülüm etme, insan kanı dökme, düşmanlık besleme ve kin gütme” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 112(1433)).
 
“Oğula kız al, kızı ere ver; ömrünü dertsiz geçir, ey mes’ûd insan” (Yusuf Has Hâcip, 2003: 326 (4507)).
 
“İnsanlara güler yüz göster ve onlara tatlı sözle tuz-ekmek yedir” (Yusuf Has Hâcip, 2003:305 (4222)).
“Eğer uzun ömür dilersen, cömert ol; mümkün mertebe tuz-ekmeği esirgeme” (Yusuf Has Hâcip, 2003:309 (4279)).
 
“Âlimlere karşı sert ve kaba bir dil kullanma; tuz-ekmek yedir, saygı göster ve hurmet et” (Yusuf Has Hâcip, 2003:314 (4350)).
 
TÜRK KÜLTÜR TARİHİNİN BİN YILLIK BAŞYAPITI: KUTADGU BİLİG’DEN BU GÜNE ULAŞAN GELENEKLER
Kürşat KOÇAK
Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
 
 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 KUTADGU BİLİG’DEN SEÇMELER - GELENEKLER
2 Kutadgu Bilig Hakkında Bilgiler Fergana ve Mısır Nüshaları
3 Kutadgu Bilig
4 İLK İSLAMİ ESERLER
5 Atabetü'l-Hakayık Konusu Dili İçeriği Nüshaları Alıntılar
6 DİVANI LÜĞAT ÜT TÜRKİDEN İLGİNÇ NOTLAR
7 Divan Edebiyatının Kaynakları
8 Divan Nedir Divan ile Kurulan Terkip Tamlama ve Terimler
9 Divan-ı Lügat-it-Türk ve Kaşgarlı Mahmud Hakkında Bilgiler Tespitler Örnekler
10 Ahmet Yesevi ve Yunus Emre
11 Ahmet Yesevi Hayatı ve Tasavvuf Edebiyatının Başlangıcı

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016