Münacaat

Bu Eser 16.06.2013 Tarihinde Günün Şiiri SeçilmiştirMÜNACAAT

 

Etme Rabbim ruz-u mahşer mâhrum-u affın beni

Hükm-ü Kur’an’ ayan etti çün Şefâât kân seni

 

Rahmetinden dilerim hep zikr-i Bismillah ile

Râzıyım çün verdiğin her rızka şükrullah ile  

 

Dem be dem düştüm bu nefsin en şedit tuzağına.

Etme mahrum yardımından eyle dâhil uçmağına

 

Ben günahkâr kullarından nâ murâd-ı kemterim

İsm-i Rahman kânısın sen her daim af isterim. 

 

Günahım çok hem yüzüm yok eyle lütf-u merhamet,

An be an senden dilerim çünkü Allahım medet.

 

Bî nihâyet niymetinden faydalandırdın beni,

Gâfil oldum çok yazık ki nidem şükrümden seni.

 

Sen ki Rabbül âleminsin eylemezsin hiç zulüm,

Sen bilirsin şüphesiz kim ahvalim sana malum

 

Bilmedim ah fakr-ı aczim, güçlü sandım kendimi,

Neyleyim ki haddi aştım doldurup şol bendimi.

 

Umudum sen başka yoktur kimseden imdat bana,

Yâr-ı yâran, cümle varlık, dünya âlem yad bana.

 

Nefse uydum çok günahlar işledim eyvah bana,

Geç benim suç defterimden öyle elyaktır sana.

 

Arzı hâlim işte sundum Sen bilirsin yâ Kerim,

Ben kulundan râzı ol hep ya Erhamü’r- râhimin.

 

 

İbrahim SAĞIR  

 

 

 

( - + - - )( - + - - )( - + - -)( -  + - )

 


İbrahim SağırVip Üye / Erkek / 1/20/2016