Tekerleme-i Derviş Halil- Sivrisinek Destanı

 • Tekerleme-i Derviş Halil

 • Sivrisinek ile halimiz yaman
  Sor nice başım yorgana koydurur
  Burnumla kulağım yerler her zaman
  Kaşınmaktan derimizi soydurur

  Katar katar olmuş gelir vız deyü
  Çok kanımı içmişlerdir az deyü
  Usul ile böyle çal'nur saz deyü
  Nefeslerin birbirine uydurur

  Akrep gibi sokar burnu kurusun
  Acep nazik çalar Firenk borusun
  Yanınca uydurmuş eşek arusun
  Hesap edip alayların saydurur

  Birbirin kovalayup yatarlar
  Döşeğe girmeğe yanup tüterler
  Böyle kaide-yle usul tutarlar
  Sanasın kim nefesleri nay durur

  Kalkup mum yakup arayım derim
  Başını gözünü yarayım derim
  Dal satır cümlesin kırayım derim
  Korkarım ki büyüklere duydurur

  Geceyle derdimi kimise bilmez
  Her birin kurşunla urursan ölmez
  Söyleşmek kabildi yalınız gelmez
  Hep eşkıyasın bile ivdirir

  Sanursun cenkçidir alayın dizer
  Avazın işinden canından bezer
  Ellerin evinde beş on gün gezer
  Bizim hanemizde altı ay durur

  Gece herkese fikr etmede yarını
  Meterisden dinler ah u zarını
  Cümle alem çeker onun zorunu
  Gerek geda gerek ise bay durur

  Derviş Halil eydür ayık yatamam
  Sözlerim sahihdür yalan katamam
  Üş dururum hiç birini tutamam
  Cinne benzer bir acaip soy durur

 • Derviş Halil

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016