Sanat Üzerine Kelâm-ı Kibar Deyişler

** Sanatçının kusurunu, ayıbını eseri örter.

** Sanat katı gerçekleri yumuşatır, acıları azaltır, gülmeyen yüzleri güldürür; bazen de acıtır hatta ağlatır.

** Heykeltıraş, taşın içine saklanmış olan güzelliği görür ve onu diğer insanlara da göstermek için çalışır.

** İlham mı geldi? Aman geç kalma, hemen kaydet. Yoksa en ufak bir iz bile bırakmadan uçar gider.

** Hayaller ölmez, yaşar. Yaşamakla da kalmaz yaşatır.

** Mizahın gücü nice diktatörleri, zalimleri yerle bir etti.

** Güzeli ve güzelliği görmek sadece göz değil, aynı zamanda bir yetenek işidir.

** Gülümseyen bir yüzün verdiği rahatlığı, hiçbir yerde bulamadım.

** Sen görmüyorsun diye güzellikler yok mu?

** Gece, üzerine çöktüğü çirkinlikleri bile güzel gösterebilen sihirli bir perdedir.

** Balyozunu hızla kayaya vuran heykeltıraş, kayanın içinde gizli olanı gördüğü için böyle acele etmektedir.

** Güzellik ya apaçıktır herkes görebilir, hissedebilir; ya da gizlidir görebilen ve hissedebilen varlığından haberdar olabilir.

** İlham, nadiren gelen ama yakalanmamak için çok hızlı kaçan bir peridir.

** Bence senden bahsetmeyen şarkıların hiç biri güzel değil, seni resmetmeyen ressam bozuntusu da bana göre sanatçı değil…

** Sanatçı, kendindekini kendiliğinden verendir.

** Sanattan fayda beklenmez. Bekleniyorsa o sanat değil zenaattir.

** Sanat, ruhta var olanları somutlaştırmaktır.

** Bed sesli biri, koroda söylerken kendini büyük bir ses sanatçısı zannedebilir.

** Yaşamak, sanatçısı en az olan bir sanattır.

** Sanat için iki şey gerek: Doğa ve insan.

** Sanata esir olan esaretinden asla yakınmaz.

** Eğitimci isen çocuktan ders al, anne-baba isen çocuktan öğren, sanatçı isen çocuktaki yaratıcılığı gör.

** İlham, sanatçının hafif sarhoşluğudur.

** Bilim ve sanat bir ülkeye kendiliğinden gelmez, getirilir.

** Şakşakçısı olmayan megalomanyak yoktur, buna karşılık alkış almayan sanatçı ise çoktur.

** Şovmenlik bir sanatsa, siyasetçiler de sanatçıdır!

** Güzel söz söyleme sanatını öğretmeye çalışanlara çok rastlanır da, güzel söz dinleme sanatını öğretmeye çalışan pek bulunmaz.

** Güzel, kendiliğinden mi güzeldir? Hayır. Sana göre, bana göre, ona göre güzeldir. Çünkü sen, ben ve o olmasak, güzelliğin farkına kim varacak?

**Her sanatçı, ömrünü evrensel güzelliği aramakla geçirir. Bulabilir mi? Hayır, ama bulduğunu zannedebilir.

**Dini tacirlere, devleti hainlere, bilimi zalimlere, sanatı edepsizlere teslim etmeyiniz.

**Sanatçı, kendi bileklerindeki zinciri değil; insanların düşüncelerine vurulan zinciri kırmaya çalışır. Bunda başarılı da olur. Başarı belki şimdi, belki on sene sonra, belki de yüz sene sonra ama mutlaka gelir.

**Birçok insanın farkına bile varmadığı bazı olaylar sanatçının dikkati çekebileceği gibi, yüreğini de sızlatabilir. Görülmeyeni görmek, hissedilemeyeni hissetmek… İşte sanatçı budur.

**Evrenin sırlarını kısmen bilenlere sanatçı denir.

ORUÇ BABA

Ömer Faruk HüsmüllüGold Üye / Erkek / 6/22/2017