Heft peyker’den

Heft peyker’den
 
Urayım Şevk ile ġeh-nâme‟ye dest
Hasm ol kaldı idem anı da pest
Yazayum Târih-i „Osmânî‟yi ben
Kıssası râstdur[ur] nazmı hasen
Anun efsâneleri oldı dürûg
Yok cürâ‟ında dürügunda fürûg
 
…..
 
 
Buña meyl itmemiş idüm ziyâde
Ki zerdür naẓm u inşâ sîm-i sâde
Şebîh ola mı Kevśer ša‛mı mâya
Śüreyyâ ķadri beñzer mi Sühâ‟ya
Ķaçan hem-seng ola elmâs billûr
Beyâż-ı sâdeye beñzer mi tâ nûr
 
Müjgân ÇAKIR- Fatma KAYTAZ ; BEHİŞTÎ AHMED ÇELEBİ’NİN YAZDIĞI OSMANLI TARİHİ’NİN (VÂRİDÂT-I SÜBHÂNÎ VE FÜTÛHÂT-I OSMÂNÎ) BİLİNMEYEN EKSİK KISMINA DAİR*
 
 
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016