Sarıkamış Ağıdı

 • Sarıkamış Ağıdı

 • Sarıkamış pek aralı
  Kim ölmüş kim yaralı
  Bunu duymuş var mı ola
  Yalan dünya kurulalı

  Canını alan savuştu
  Hasiret olan kavuştu
  Aman diyem arabacı
  Oğluma hayıf mı düştü

  Yine önü kış geliyor
  Görmeyene düş geliyor
  Sarı-Kışlaya vardıkta
  Arabamız boş geliyor

  Sarı ipek kozaları
  Yandı Avşar kazaları
  Sarıkamışta kırıldı
  Gonca gülün tazeleri

  Uşaklar öksüz nenleyor
  Memişim annı (...)
  Sağ budundan kurşun değmiş
  Sol yerden kanı damlayor

  Soğanlı'da bir harb oldu
  Nice yiğit orda kaldı
  Sarıkamış alınınca
  Sağ olanlar mektup saldı

  Sivas'a bir ölü it gelmiş
  Adam diye dolanıyor
  Hiç onludan asker m'olur
  Anam diye dolanıyor

  Kalktı ekin kaldı firez
  Cahiller almadı maraz
  Yenile de on başli gitti
  Yüzü gül gül dudak kirez

 •  

 • TÜRKÜNÜN KÜNYESİ
  KAYNAK:  Fevzizade Bekir Sıdkı
 • DERLEYEN :   
 •  YÖRE :  Adana
  Notaya Alan
  TRT Rept. No::  :    
  KAYNAKÇA :   Ahmet Şükrü Esen - Anadolu Ağıtları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 239, Edebiyat Dizisi: 59, Tisa Matbaası, 1982 - Ankara, s.146-147.
 • Metin "Sarıkamış" başlığını ve 10. V. 1341 (1925) tarihini taşıyor.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016