Sarıkamış Ağıdı

 • Sarıkamış Ağıdı

 • Sarıkamış Altınbulak
  Soğanlı'yı biz ne bilek
  Bizim uşak gökçek gezer
  Ağca zıbın gara yelek

  Yüzbaşılar binbaşılar
  Tabur taburu karşılar
  Yağmur yağıp gün değince
  Yatan şehitler ışılar

  Gadasın aldığım Eşe
  Tekerim dayandı daşa
  Seferberliği durdurun
  Elini öpem Enver Paşa

  Aziziye baba yurdu
  Kafkaslara tabya kurdu
  Benim korkum Ruslar değil
  Kara kışa kurban verdi

 • Aşık İmami

 • Çukurova

 • Ağıdı, Pınarbaşı'nın Sindel Köyü'nden Kara Zala (Zeliha) Hatun yakmıştır. Halil Atılgan tarafından derlenmiştir. Son kıta TRT repertuarında verilmemektedir. Altınbulak, Sarıkamış'ta bir köy; Soğanlı, Sarıkamış Harekatı'nda askerlerin dondukları dağ; gökçek, güzel; zıbın, iç yeleği; Eşe, Ayşe anlamlarındadır. Uzun hava Rept. No: 777. S

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016