AĞIT

 
AĞIT

Bu toprakta kalır adın
Tohumların arasında
Yeşilinde tarlaların
ççççç...........

 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016