Klasisizm Akımı

 Klasisizm

Klasik sözcüğü Türkçe ’de  “ eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatıyla ilgili olan. XVII. yüzyıl Fransız dili, yazarları ve yazınıyla ilgili olan (yapıt ya da yazar)” şeklinde açıklanır.  Klasik eser ise “ türünde model haline gelmiş olan, benzerlerine göre seçkin ve değerli olan; örnek alınarak birçok benzeri oluşturulan;  evvelden beridir değerini kanıtlamış ideal eser; örnek alınacak kıymette olan roman, deneme, gezi yazısı[ olarak anlaşılır.

Klasisizm ise sözlüklerde “eski Yunan ve Roma çağı dili yazını ve sanatı ile ilgili,  eski Yunan ve Roma sanatına özenerek “anlatımda duruluk ve açıklığı, bileşimde dengeyi, ölçülülüğü ve sağlamlığı, ahlaksal ve ruhsal çözümlemede inceliği, doğallığı ve gerçeğe benzerliği ilke olarak benimseyen yazın akımı” olarak tarif edilir. Klasisizm eski Yunan ve Roma sanatında olduğu gibi “ölçülü olma yönelişiyle, biçimlerde uyuma önem verişle, anlatımda incelikle belirginleşen sanat eğilimi.” Olarak da tarif edilir.

Klasisizm : edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. "1660 ekolü" olarak da bilinir. Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir. Bu akımın izleri bir önceki dönemde Rebelais ve Montaigne’de, hatta Aristoteles’tedir.

Klasisizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. Yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. Kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. Klasisizm temellerini Rönesans aristokrasisinden alır. Klasisizm bir bakıma aristokrasinin ürünüdür. 17YY 2. döneminde Fransa'da ortaya çıkar.

 Klasisizmin İlkeleri 

  • Konuları Eski Yunan ve Latin Mitolojisi'nden alınmıştır.
  • Mükemmeliyetçidir ve ana dil esas alınmıştır.
  • "Sanat, sanat içindir" anlayışı benimsenmiştir.
  • Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir.
  • Eserlerde klasik, değişmeyen tipler oluşturulmuştur.
  • Fiziksel ve sosyal çevre önemli değildir çünkü değişkendir.
  • Kullanılan dil, seçkinlerin dilidir. Anlatım süssüz ve yalındır.

Özellikle tiyatro ve deneme türlerinde gelişmiştir.

  • Tiyatro eserlerinde "Üç birlik kuralı"na uyulur. ( Olay-yer-zaman birliği)

Dünya Edebiyatında Klasisizmin önemli öncüleri - temsilcileri;

Montaigne(Denemeler),La Fontaine: (Fabl)Racine, (Corneille:( Trajedi) Moliere(Komedi) Boileau(Eleştiri) Fenelon,( Madame de la Fayette: Roman,)La Bruyere(Karakterler,) Descartes, Pascal ( deneme, felsefe)

Türk Edebiyatında: Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey
 

 

 

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya [email protected] 

 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Klasik Şiirlerde Pervin Süreyya Ülker Yıldızı
2 KLASİSİZM NEDİR KLASİSİZM SANAT AKIMI VE ÖZELLİKLERİ
3 Barok Sanatı Üslubu Dönemi ve Genel Özellikleri
4 Barok Sanatı ve Heykelciliği
5 Maniyerizm ve Heykelciliği
6 Maniyerizm
7 Gotik Sanatı ve Heykelciliği
8 Romanesk Nedir Mimari de Romanesk
9 ROMANTİZM Mİ REALİZM Mİ?

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016