GÜLŞEN-İ NİYAZ’DAN

*****
GÜLŞEN-İ NİYAZ’DAN
 
Hac yolunda susuz ölenler için
Kerbelada şehit olanlar için
Yere akan şehit kanı için
Onun o pak cismi ve canı için
Cümle mazlum olanın ahı için
Hazrete gönül içre rah için
Ol kişiler ki olalar yoksul
Kimseden dilemeyeler bir pul
Anların açlık ile sabrı için
Dillerinde hemişe şükr için
Zulm ile yıkılan virane için
Cevr ile yapılan imaret için
Boyun eğer yetim başı için
Karnı acıktıkta göz¸ yaşı için
Tıfıl iken anasız kalanlar için
Doğmadan atası ölenler için
Kafiristan iÁinde tutsak için
Doğmadan atası ölenler için[1]
..................

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016