AİLEDE SEVGİ EĞİTİMİ

 

Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz.” Johann Heinrich Pestalozzi


Sağlam bir kişiliğin temel taşlarından olan sevgi, şefkat ve güven duygusu ancak sıcak bir aile ortamında yaşanarak kazanılır. Sevgi, şefkat ve ilgi yönünden fakir ailelerde çocuklar ruh sağlığı açısından sağlam bir kişilik kazanamazlar(Çankırılı,2002, s.9).

Bireyi hayat boyu yönlendirecek en etkili ve kalıcı eğitim aileden alınır. Ailedeki ilişkilerin sağlıklı olması başarıyı artırır. Çocuk karakterinin temelleri 3 yaşına kadarki dönemde atılır ki bu dönem çocuğun ailesine en fazla bağımlı olduğu dönemdir.

Çocukta sağlıklı bir beden ve ruh yapısının oluşması aile hayatının planlı, düzenli ve sağlıklı olmasıyla sağlanabilir. Düzenli aile ilişkileriyle okul öncesi dönemde gerekli eğitimi alması sağlanan çocuk için okulda uygulanan eğitim aile içinde verilen eğitimin tamamlayıcısı ve devamı niteliğindedir (Özkanlı 2009).

Garry Chapman, yılların tecrübesiyle mutluluk yolunu arayanlara 5 Sevgi Dili’ni sunuyor. Sevgi deposunun dolu tutulması gerekmektedir. İnsanlardaki sevgi oluşumu işte bu deponun varlığına bağlıdır.
1- Onay sözleri
2- Nitelikli beraberlik
3 -Hizmet davranışları
4 -Armağan alma
5 -Fiziksel temas
1- Onay sözleri : Antik İbrani bilgesi, Solomon; “ Dil; yaşamın ve ölümün gücüne sahiptir. Kaygılı bir yürek insanı bunaltır, fakat sevecen bir söz onu neşelendirir.” Der.
Sözlü iltifatlar veya takdir sözleri sevgiyi güçlü şekilde iletir:
“Bu kıyafetle çok şık görünüyorsun.”
“Ooo ! Çok güzel resim yapmışsın.” Gibi.
Sevginin hedefi, istediğiniz bir şeyi elde etmek değil, sevdiğiniz insanın saadeti için bir şey yapmaktır.
Onay sözlerinde;
a) Cesaret verici sözler: Duyguları sezinlemeyi ve dünyayı onun gözüyle görmenizi sağlar.
b) Sevecen sözler: Seni seviyorum kelimesi buna bir örnektir. Kullandığınız kelimeler değil, konuşurken tavrınız ve ses tonunuz çok önemlidir.
c) Alçakgönüllü sözler: Ricalarda bulunmak, takdir edilmek. Ricalar iletişime yön verir ve kişinin kendisinin önemli olduğunu hissini verir.

2- Nitelikli beraberlik: Nitelikli beraberlikte bütün dikkatimizi kiminle berabersek ona vermemiz gerekmektedir. Kanepeye birlikte oturup, beraberce TV.  izlemek değil, televizyonu kapatıp, tüm dikkatlerimizi toplayıp, birbirimize bakmamız nitelikli beraberliktir.

Nitelikli beraberlikte;
a) Birliktelik: Birliktelik, bedensel yakınlık demek değildir. Odaklanarak hem dikkat etmek hem de ruhen yakınlık ve birliktelik sağlamak demektir.
b Nitelikli sohbet : İki bireyin deneyimlerini, düşüncelerini, duygularını ve arzularını dostça ve rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda paylaştıkları anlayışına dayanan diyalogdur.

Nitelikli Sohbet Ve Nitelikli Beraberlikte Dikkat Edilecek Hususlar:
1)Konuşurken göz temasını sürdürmek.
2) Dinlerken başka bir şeyle meşgul olmamak.
3) Duyguları dinlemesini öğrenmek.
4) Vücut dilini gözlemlemek.
5) Sözünü kesmemek.
c) Konuşmayı öğrenmek: Konuşmayı öğrenmek gerekmektedir. İki kişilik tipi vardır:
 1. Ölü denizdir: İsrail’de Galileo denizi, Jordan nehri yolu ile güneye ölü denizine akar, alır fakat vermez. Bu kişilik de alır kesinlikle vermez. Bilgisi vardır paylaşmak istemez suskundur.

2.Çağlayan çayıdır: Gözden veya kulaktan her ne girerse ağızdan dışarı çıkar ve ikisi arasında nadiren 60 saniye vardır, her gördüğünü ve işittiğini anlatır.
d) Nitelikli faaliyetler: Birinizin veya her ikinizin ilgi duyduğu her şeyi içerir. Vurgu ne yaptığınız üzerinde değil, neden yaptığınız üzerindedir. Amaç birlikte bir şey yapmak ve bu yaşantıyla, “bana değer veriyor.” İmajını vermektir.
3-Hizmet Davranışları: Hizmet davranışları ile sevdiğinizin, yapmanızdan hoşlandığı şeyleri yapmak kastedilmektedir. Ona yardımcı olarak, katkıda bulunarak, birlikte olarak, onu memnun etmeye, onun için bir şeyler yaparak ona sevginizi ifade edersiniz, bu gibi durumlarda kendisinin sevildiğini anlar.
Ricalar sevgiye yön verir ama talepler sevginin akışını durdurduğu için isteklerinizde rica etmeyi ihmal etmeyiniz.
4-Armağan alma: Armağanlar sevginin görsel sembolleridir. Kriz zamanlarında fiziksel varlık verebileceğiniz en güzel armağandır. Armağanın pahalı olması gerekmez. Ne de her hafta verilmesi gerekir. Bu yüzden armağan insanın ilişkilerinde, kendisinin diğer kişinin karşısında kıymetli olduğu izlenimimi verdiği için etkili olacaktır. Bazen bir tatlı söz, birlikte oyun vb. olabilir.
5-Fiziksel temas: Çocuk gelişim alanlarında çok sayıda araştırma şu sonucu vermiştir. Kucaklanan ve öpülen çocuklar uzun zaman süreçlerinde fiziksel temastan mahrum bırakılmış çocuklara nazaran daha sağlıklı bir duygusal yaşam geliştiriyorlar. El tokalaşmaları da bir nevi teminattır(Çelik, 1999).

Sevgi faktörü ailede de çok önemlidir. Çünkü ilk ve en önemli eğitim yuvası ailedir. Çocuklarına sevgi ile yaklaşan aileler onları eğitmede ve yönlendirmede daha başarılıdırlar.

İçinde sevgi olan aile yuvasında çocuk neşeli, sağlıklı ve okulunda da başarılıdır. İçinde şiddet, öfke ve sevgisizlik olan aile yuvasında çocuklar kırgın, bezgin ve üzgündür. Oysa aile çocuklar için sevgi ve şefkat yuvası olmalıdır. Öğretilmesi gerekenleri sevgi ortamında öğretmeli ve severek rehberlik yapmalıdır(Kayadibi,2012).

Sevgiyle kalın…

 

Seyfettin KaramızrakGold Üye / Erkek / 10/11/2017