İran Destanlarında Gave Kawa

 

 

Demirci Kawa'nın hayatta kalan tek oğlunu vermek istememesi, halkın Kawa etrafında birleşip Dahhak'ı tahttan indirmesi ve Feridun'u tahta geçirmesi anlatılır.

Bundan çok eski zamanlar öncesinde, daha yeryüzünde kimsenin olmadığı dönemlerde Zervan isimli tanrının iki oğlu olmuştur. Birinin adı Hürmüz’dür ve bereket ve ışık saçan anlamına gelmektedir. Diğerininki ise ise Ehrimen ’dır ve kötülük ve kıtlık saçan anlamındadır. ( BKZ Ehrimen Ehremen – Angra Menyu- Zerdüşt İblisi ) Fırat ve Dicle’nin yaşam bulduğu, Ahura Mazda ’nın kutsadığı topraklarda Hürmüz hep iyinin ve uygarlığın temsilcisi, Ehriman da onun karşıtı olmuştur. ( BKZ  Metinlere Göre Tanrı Hürmüz - Ahura Mazda )

Hürmüz, dünyada kendisini temsil etmesi için Zerdüşt’ü gönderir ve yüreğini sevgi ile doldurur. Zerdüşt ise buna karşılık oğullarını ve kızlarını Hürmüz’e hediye eder. Ehriman bu durumu kıskanır ve yüzyıllar boyunca sürecek olan iyilerle savaşına başlar. . Ehriman bazen gökten ateşler yağdırır bazen fırtınalar koparır ve iyiliğe ve iyilere hep zulm eder.

 "O zamanlar çölde yetişmiş bir yiğit vardı. Aynı zamanda hükümdar olan bu dini temiz adamın, şöhrete tapan DAHHAK adlı bir oğlu vardı. Çok kötü huylu idi. Pehlev dilinde ona BİYARESP (onbin at) derlerdi. Bir gün şeytan onu azdırdı. Babasını öldürmesine ortak oldu. Böylece zalim Dahhak babasının tahtını elde etti." (Firdevsi, Şehname, sf. 90–96)

En sonunda da içindeki nefreti ve kötülük zehrini zalim Kral Dehak’ın beynine akıtır ve onu bir bela olarak halkın üzerine salar. Zalim Dehak halkının kanını emerken beynindeki zehir bir ura dönüşür ve onu ölümcül bir hastalığın pençesine düşürür.  "Şeytan da onu omzundan öpüp kayboldu. Dahhak'ın omuzlarında iki tane karayılan çıktı. Şeytan bu sefer hekim kıyafetine girdi. Dahhak'a "Onları sakın kesme, insan beyni yedir, belki ölürler. Başka çare yok," dedi. (Firdevsi, Şehname, sf. 97–100)

Dahhak, Bişdadiler'in, büyük hükümdar  Cemşid 'den sonra İran ve Turan tahtına oturup ülkelere tasallut eden beşinci hükümdarıydı..."  ( BKZ Cem - Cemşid-i Hurşit ( Divan Şiirinde Cem ve Tüm Özellikleri ) Bundan sonra İran'da karışıklık çıktı. Herkes Cemşid'e itaatten vazgeçti. Çünkü o kötülüğe meyletti. Her yerde bir padişah çıktı. İran'ın süvarileri Dahhak'ı padişah kabul ettiler. Dahhak da Cemşid'i ele geçirip iki parça etti, yeryüzünü onun şerrinden kurtardı. Cemşid'in Şehrinaz ile Evrünaz adlı iki kız kardeşini de karı olarak aldı." (Firdevsi, Şehname, sf. 101–103) Dahhak’ın omzunda iki ejderha ve yılanın başı çıkmıştı. Yılanlar Dehhak'ı inanılmaz acılara uğratıyordu... Bir gün hekim kılığına giren şeytan, Dahhak  ’a gelerek “Eğer genç insanlardan iki kişiyi her gün kurban edip beyinlerini yaralarına sürecek olursa iyileşeceğini” söyler."  ( BKZ Dahhak ve Efsanesi ( Şiirimizde Dahhak Gave Sahtiyan )

 

Dahhak'ın omuzlarından öpen şeytan Dehhak'ın yanından ayrıldıktan sonra Dahhak'ın omuz başlarından iki yılan çıkmaya başladı. Bu yılanların hergün iki insan beynini yemesi gerekiyordu. Böylece Her gün iki genç öldürülerek Dahhak’ın omzunda türeyen yılanlar beslenmeye ve Dahhak'ın acıları azaltılmaya çalışılıyordu.” Dehhak her gece ister halktan olsun, ister yiğit soyundan, iki delikanlıyı sarayına getirtir, ahçı bunları öldürür, beyinlerini çıkartır, yılanlara yiyecek yapardı."( Firdevsi, Şehname, sf. 104–106) Her gün İran ve Türkistan’dan iki genç yakalanarak kurban edilmektedir. Bu işi yapmakla görevli mutfak çalışanı vicdan azabı çektiğinden, öldürülecek olan iki gençten biri gizlice salı verilerek onun beyninin yerine koyun beyni götürmeye başlar. “Memlekette Ermayil ve Kermayil adında iki dindar adam vardı. Bunlar öldürülen iki kişiden hiç olmazsa birini kurtarmak için saraya ahçı olarak girdiler. Kapıcıların yakaladıkları iki kişiden birini öldürüp BİRİNİ KAÇIRDILAR. Sonra bir koyun beynini ölen gencin beyniyle karıştırıp yılana yedirdiler."(a.g.e.,sf. 107)

Saraydan kaçan gençler ise, uzaklardaki dağlara sığınırlar. Her gün bir kişinin serbest bırakılması, meskûn olmayan arazide büyük bir topluluğun meydana geldi. Bunlar evlendiler ve ürediler ve çoğaldılar. "Bu suretle her ay 30 genç kurtarıyorlardı...” Zamanla kimin nesli olduğu belli olmayan Bu gençlerin sayısı iki yüzü buldu. İşte BUGÜNKÜ KÜRT KAVMİNİN ASLI BUNLARDAN TÜREMİŞTİR Kİ bunlar mamur şehir nedir bilmezler... Evleri çöllerde kurulmuş çadırlardan ibarettir. Kalplerinde hiç Allah korkusu yoktur.!" (Firdevs’i, Şehname, sf. l08)

Demirci Kawa'nın 17 oğlundan 16 sı Dahhak'ın tedavisi için elinden alınmıştır. Sıra en son oğluna gelince onu vermek istemez. Sabaha kadar demir ocağının başında sabahlar ve oğlunu zalim Dahhak’ın katlinden kurtarmak için çareler düşünürken imdadına göğün yedinci katındaki iyiliğin temsilcisi Hürmüz,  Kawa'nın yüreğini sevgi ve umutla doldurur ve bileğine güç, aklına ışık verir. Ona Zalim Dehak'tan kurtuluşun yolunu öğretir. 21 Mart sabahı, gün doğduğunda, Kawa “Oğlumu kendi elimle hükümdar Dahhak’a teslim edeceğim” diyerek Dahhak'ın sarayına girer. Dahhak’ın huzuruna çıkarırken yanında getirdiği örsünü Dahakk’ın kafasına vurur. Dehak’ın ölü bedeni Demirci Kawa’nın önüne düşer. Bunu duyan bölge halkı isyan eder ve ateşler yakarak saraya yürürler. Demirci Kawa’nın, demir ocağında çalışırken giydiği yeşil, sarı, kırmızı önlüğünü isyanın bayrağı, ocağındaki ateşi ise özgürlük ateşi olarak düşünüp Kawa ( Gave’nin) önlüğünü sallayarak ocağından tutuşturdukları meşaleleri tutarak saraya yürürler. Meşaleler ve Gave’nin önlüğü elden ele dolaşır, dağ başlarında ateşler yakılır ve kurtuluş coşkusu günlerce devam eder. Zalim Dehak’tan kurtulan insanlar büyük bir coşkuya kapılır. Demirci Kawa; başkaldırı kahramanı ve timsali olur.

 

FERİDUN GAVE, GEYVANİ, DEHHAK İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR 

 

DEMİRCİ KAVA GAVE DESTANI

İran Destanlarında Gave Kawa

Dahhak ve Efsanesi ( Şiirimizde Dahhak Gave Sahtiyan )

Direfş-i Gayvani: Gave'nin Önlüğü Sahtiyan Bayrak

Feridun - Divan Şiirinde Feridun

 

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya [email protected]

 

 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 İran Destanlarında Gave Kawa
2 DEMİRCİ KAVA GAVE DESTANI
3 Direfş-i Gayvani: Gave'nin Önlüğü Sahtiyan Bayrak
4 Dehhak ve Yılanlar *)(*
5 Dahhak ve Efsanesi Şiirlerde Dahhak Gave Sahtiyan Önlük
6 Feridun Kimdir ( Şehname'de Acem Hükümdarı) Divan Şiirinde Feridun
7 Cem - Cemşid-i Hurşit ( Divan Şiirinde Cem ve Tüm Özellikleri )
8 Zerdüşt Tanrısı Hürmüz ve Ahura Mazda
9 Ehrimen Ehremen Angra Menyu-Zerdüşt İblisi
10 Gebr Nedir Ateşgede Mecusi Ateşetapan

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016