Mantıku't Tayr'dan

 
 
Mantıku't Tayr'dan beyitler
 
Böyle giç irmeye ahşama seher
Bu gice rûzı kıyametdür meğer.
 
Bu gicenün yok mudur yâ Rab güni
Böyle uzun görmedim her giz düni.
 
Çok riyazetde geçirdüm giceler
Görmedi bu gice gibi kocalar.
 
Uşbu od kim gönlüme düştü benüm
Mûm gibi yandı kamu canûm tenüm...
--
''Her gülü kim kendime yar eylerim
Her gice vasfını tekrar eylerim.
 
Her seher kim gül çemende açıla
Kamudan ilkin bana karşı güle.
 
Nevbahar oldu kim bülbül söyleye
Aşkını maşukuna şerh eyleye
 
Kamu sözü gel ki terkeyleyelim
Bülbül gibi gül sözü söyliyelim...''
….
 
Mantıkut Tayr'ı Attar eyledi
Parsica kuş dilini söyledi.

Anı, Türki suretinde biz dakı
Söyledik tazi gibi Tanrı hakı

Çün Felek-name düzelttük şah var
Parsica that u tac-ı zernigar

Kuş dilinde dahi taziden lâtif
Mantıkut Tayr eyledik anaharif.
….

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016