Kerâmâtı Ahi Evren'den

 
 
Kerâmâtı Ahf Evren'den
 
Ahî Evren kim Hak'ka irmiş idi
Tanrı'nun d idârini görmiş idi.
 
Doksan üç yıl dünyede oldı temam
Ne helâl öginde geçdi ne haram.
 
Gönlünü avret odına yakmadı
Kimsenün ağzın yüzine bakmadı
 
Terbiyelerim teninde can idi
Ahîlere, beylere ol sultan idi.
 
Mustafa'nın ol alemdarı idi
Murtaza'nın sevgili yârı idi.
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016