Bahar Oldu Vü Bostanlarda Bülbül

 
 • Bahar Oldu Vü Bostanlarda Bülbül

 •  
 • Bahar oldu vü bostanlarda bülbül
  Kılar gül aşkına feryad ü gulgul

  Bu ömr ile çemende hiç anınma
  Ki bir haftadan artık dirile gül

  Gülün ömrü azına gözüm ağla
  Yazın tez geçtiğine ağız aç gül

  Kime bir afiyet geldi cihanda
  Kim ana ermedi yüz bin tezelzül

  Cihanın arızusu canın almak
  Senin fikrinde esbab-ı tecemmül

  Ola Gülşehri gafil kendiden kim
  Anın zikrinde kılmağlı tegafül

 • Bize kim gerekise cevr kılsın
  Bizüm teslîm geldi vü tecemmül

 • İlahi. Tekke Şiiri Antolojisi: Türk Edebiyatında Dini ve Tasavvufi Şiirler, Vasfi Mahir Kocatürk, Ankara, Edebiyat Yayınevi, 1968, s.21
 •  

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016