Candır Canan Orman

Candır Canan Orman

Kimi zaman sobada yanar, ısıtır bizleri orman,
Kimi zaman klimadır serinletir bizleri orman,
Kimi zaman serin suyundan içtiğimiz pınardır orman,
Kimi zaman candır, Kimi zaman canandır orman,

İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdadır orman,
Bazen yeşillikler içinde yolumuz olur orman,
Bazen üzerinden geçtiğimiz köprü olur orman,
Bazen canandır, bazen candır orman,

Kimine şarkı, kimine türkü olur orman,
Kimine masal, kimine hikaye olur orman,
Kimine beşik olur, kimine koltuk orman,
Kimi zaman candır, kimi zaman canandır orman,

Bazılarının hayallerini süsleyen süstür orman,
Bazılarına gerçekleri yaşatan, gerçektir orman,
Bazılarımıza el olur, bazılarımıza ayak olur orman,
Bazılarına canandır, bazılarına candır orman,

Kimilerine dayanak, kimilerine dayak olur orman,
Kimilerine merdiven, kimilerine tabut olur orman,
Kimilerine şenlik yeri, kimilerine mezar yeri olur orman,
Kimilerine candır, kimilerine canandır orman,

Bazılarımıza huzur-mutluluk yeri orman,
Bazılarımıza Hüzün-göz yaşı orman,
Bereketin, bolluğun, kaynağı orman,
Bazılarımıza canandır, bazılarımıza candır orman,

Uzaktan bakınca en güzel resimdir içimizi açar orman,
Yanına varınca, bin bir canlıyı besleyen ana olur orman,
Kirlettiğimiz havamızı temizleyen ciğerlerimiz orman,
Kimi zaman candır, kimi zaman canandır orman,

Kurtuluş savaşımızda kanımız, sığınağımız oldu orman,
Barışta evimiz, bahçemiz, tarlamız oldu orman,
Bol yağan yağmurlara set, az yağan yağmurlara gel oldu orman,
Bazen canan olur, bazen can olur orman,

Lüzumsuz yere kırarız, yakarız küsmez bize orman,
Oyarız, Eğriltiriz, Doğrulturuz kırılmaz bize orman,
Can ciğer dostumuzdur darılmaz bize orman,
Çoğu zaman candır, bazen canandır orman,

Baharda cenneti hatırlatan minik bir köşe bize orman,
Kış geldiğinde kefenini giymiş bir kula benzer orman,
Yanarken cehennemden, minik bir köşe, ibrettir bize orman,
Kimi zaman canandır, kimi zaman candır orman,

Tertemiz havamız, suyumuz, gıdamız orman,
Kitabımız, kalemimiz, kalemiz her şeyimiz orman,
Ona zarar verenler, en zalim, ne yazık insan,
Çoğu zaman candır, bazen canandır orman.

Şahin Ecdat SeverÜye / Erkek / 2.06.2021