Künc-i dilimi mülk-i Süleyman’a değişmem

 

 

Künc-i dilimi mülk-i Süleyman’a değişmem

Viranemi ma’mure-i Rıdvan’a değişmem

 

Bir sağara alama şu dokuz câm-ı sipihri

Ben gerdiş-i peymâneyi devrâna değişmem

 

Bir kere o Îsî dem ile hem- dem olaydım

Yek- lâhza mülâkatımı bin câna değişmem

 

Ol sûh tenin sunduğu  zehr-âb-ı itâbın

Bi katresini  çeşme-i hayvana değişmem

 

Avnî benim ol Enver’i- Rûm ki hâlâ

Bir beytimi bin kişver-i –İran’a değişmem     Yenişehirli AvnîKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Namık Kemal Vatan Yahut Silistre Hakkında Bilgi Özet İnceleme

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016