Bana devranın âzarı kemâzar olduğumdandır

 

Bana devranın âzarı kemâzar olduğumdandır
Sipihrin vaz’-i mahemvarı hemvar olduğumdandır

Gubar âsâ beni böyle lekedhâr ettiği çerhın
Nigâh-i itibar-i yârde hâr olduğumdandır

Reh-i kûyünden özke rah görmez çeşnı-i hunpaşım
Dücar olmak o mest-i naze naçar olduğumdandır

Edüp küstahlık ol pence-i hurşide el sunmak
Meta’-i arzuye germbazar olduğumdandır

Benim asudebal-i kayd-i pervaz olduğum Nabî
Sikenc-i zülf-i dildare griftar olduğumdandır.KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Nabi Hakkında Bibliyografya
2 Nabi Seçilmiş Şiirleri
3 Nabi'nin Oğluna Öğütleri Hayriye'den Alıntılar
4 Nabi Hayatı Hikemi Tarzı ve Edebi Kişiliği
5 Nabi Hayrabad Mesnevisi Özeti Hakkında Bilgiler
6 Nabi'den Seçme Beyitler
7 Nabi ve Hayriye Hakkında ve Hayriye'den Alıntılar
8 Naili Kadim Seçilmiş Şiirleri
9 Nefi Seçkin Şiirleri Gazel ve Kasideleri
10 Neşati Seçilmiş Şiirleri

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016