KARDEŞLİK KASİDESİ

--. --  --  /-- . --  --  /-- . --  -- /-- . --

KARDEŞLİK KASÎDESİ

Hesretinden yandı bağrım köz menem sûzân  menem
Âzerî'yem hem de Türk'em öz menem cânân menem

 

Âteşin kentinde könlüm şehr-i rüzgâr merhabâ
Baş şeherden gelmişem men en gözel mihmân menem

 

Sen hazâr'ımsın Tuna'msın yaslı her dem mâviler
Aşkının lütfûna mazhâr
 yüzdüğün ummân menem

 

Mâh cemâlin al kanından hârelenmiş parlıyor
Ey asil Türk ey gururum bayrağan gurban menem

 

Koş küheylan Gence'den koş dağların ardında yâr
Her tuzâğın çemberinden kurtulan ceyrân menem

 

Korkmıram kalleş çakaldan çünkü bozkurttur soyum
Sen beyazsan men kızıl gül ülkü men Tûran menem

 

Yok mehebbet sensizem yâr hep düşürsen yâdıma
Men kimî dîvâne yohtur gardaşın yârân menem

 

Sen düşersen kollarımdan Nahcıvan Tebriz üşür
Dilde fîgânlar coşarken harlanan külhân menem

 

Şehriyâr'dan Bahtiyar'dan söyle Yûnus'dan kelâm
Gencevî'den Şîrvanî'den söz eden hayran menem

 

Sen muhannet yağmurundan ıslanırken dem-be-dem 
Bağda bülbül meşk eder ah! inleyen giryân menem

 

Kimse bilmez kimse duymaz kartalın feryâdını
Sabrı gökler gönderirken vird eden ihvan menem

Vuslatın sînemde fîrar yokluğun volkan kimî
Düşlerim sensiz donarken titreyen üryân menem

 

Bin dokuzyüz onsekiz kırdın esâret zincirin
Beklemek yok durmak aslâ asra şâyan kan menem

 

Haydi gardaş haydi davran ulduz ol düş göksüme
Bayrağın destan yazarken şâ hidin bürhân menem

 

Sen yarımsan sen kanımsan senden ayrılmaz bu cân
Kim ki yan gözlerle baksın bilki baş düşmân menem

 

Yıldırımlardan kanat tak gel ürek feryâdıma
Gözlerem âh yâr kimî men özleyen sultân menem

 

Öyle bir aşksın ki cânân kıskanır hicrân bile
Gül senin bülbül menimdir âşiyân bağbân menem

 

Gülbahârım mihrümâhım
sensiz geçmez günlerim
Elvan elvan her çiçekten toplanan reyhân menem

 

Tar kopuz bendir çalarken oynaram bar gaytağı
Savrulur yaslar kederler ağlayan handân menem

 

Tut elimden tut ki görsün cümle âlem kimmişiz
Milletim bir Türk soyumdur en böyük kervân menem

 

fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün/fâilün

NECİBE TAŞKIN.ÇETİNKAYA

Necibe ÇetinkayaGold Üye / Kadın / 3/19/2017