Gevhernâme Nedir

 

Gevhernâme Nedir

Osmanlıca yazılışı Gevhernâme :     نامه گوهر

Allah’ın birliği ve hz Muhammed’in ululuğu yüceliği konulu şiirlerdir.

Divan edebiyatında çok az kullanılmış olan bu şiir çeşidi konusu bakımından diğer nazım şekillerinden ayrılır. Kaygusuz Abdal’ın divanı içinde yetmiş beyitlik “Gevhernâme” vardır.KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Budalaname ( Risale-i kaygusuz ) Hakkında Kaygusuz Abdal
2 KAYGUSUZ ABDAL VE DOLABNAMESİ
3 KAYGUSUZ ABDAL HAYATI ( 15. yy )
4 Gaza ve Gazavataname Nedir
5 Nazım Şekli Nedir Türk Şiirindeki Nazım Şekilleri
6 Tekke ve Zümre Edebiyatı Nazım ve Nesir Türleri Şairleri Genel Özellikler
7 Tasavvuf Mutasavvuf Nedir? Kuramı ve Kavramları
8 MENAKIBNÂME NEDİR TÜM ÖZELLİKLERİ
9 Gazavatname ve Türleri
10 Gazavâtnâme Çeşitleri ve Eserleri
11 Gazavat -ı Ali Ahtem Destanı
12 Zafernamei Hazreti Sultan Murad Han Rahimizade İbrahim Çavuş
13 Fetihname Nedir ve Örneği

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016