Editör Nedir Editörün Görevleri

 

 Editör Nedir Editörün Görevleri

 

Editör Kelimesinin Kökeni:

Eidtör kelimesi Latince edere kelimesinden gelmektedir. ( edit- +or )

Fransızca “ éditeur” : yayınlayan, yayıncı

Editör kelimesi Latince edere, edit- fiilinden +or sonekiyle türetilmiş, yayıncı, yayınlayan anlamında bir sözcüktür.

Edit, kelimesi ise  İngilizcede   “tashih etmek, yayımlamadan önce düzeltmek “ anlamlarına gelir.  İngilizcedeki  “ edition  “ sözcüğü ise editör kelimesinin Fransızcadaki anlamına daha yakın bir anlamda “ yayına hazırlayan[1] anlamındadır.  

Editör kelimesi dilimizde daha ziyade İngilizcedeki anlamına daha yakın bir anlamda kullanılır. Türkçede editör “  Yayımcı. Yayınevinde, basılacak kitapların birtakım yönlerden sağlıklı olmasını sağlamakla görevli kimse.”  Bir yazıyı veya eseri tashih etmek, yayımlamadan önce düzeltmek ile sorumlu olan kimse anlamlarındadır.

 

Editörün Görevleri

Yayınlanacak metinleri düzenlemek,  içerikleri gözden geçirip değerlendirmek,

Kolay anlaşılmasını sağlamak için üsluba sadık kalarak metne şekil vermek,

Metinde geçen referans, tarih ve istatistikleri doğrulamak,

Dijital içerik, kitap, makale ve taslakları gözden geçirmek, düzenlemek, metne katkı sağlayacak öneriler, yorumlar, başlıklar vb sunmak

Metni tasarımcı, fotoğrafçı, reklam temsilcisi, yazar, sanatçı ile iletişim kurarak sorunsuz hale getirmek ve işbirliği sağlamak

Yayınlanan içeriğin telif hakkı içerip içermediğini kontrol etmek

Etik kurallara uymak,

 

KAYNAKÇA 

 

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/editKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Anlatım Bozuklukları ve Sebepleri

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016