FARKINDA DEĞİL

Od düşürüp yakan bir çift ela göz,

Yakıp geçtiğinin farkında değil.

Gözümden, gönlümün en mahremine,

Bakıp geçtiğinin farkında değil.

 

Bir bakışla etkilendim ferinden,

Etkilenip yaralandım derinden.

Durduk yere yüreğimi yerinden,

Söküp geçtiğinin farkında değil.

 

Kaş altına kurmuş yanan kazanı,

Yere çalar gökyüzünde gezeni,

O yok iken kurduğum tüm düzeni,

Yıkıp geçtiğinin farkında değil.

 

Böyle yazılıymış demek anlıma,

Sevgi ile nefret durmaz him hime,(*)

Hiç akılda yokken gözden gönlüme,

Akıp geçtiğinin farkında değil.

 

Keşke rüya olsa, dönseydim düne,

Dönüp bakmaz idim olduğun yöne,

Ağlamaklı halde boynumu öne,

Büküp geçtiğinin farkında değil.

 

Bir an da göründü birden yok oldu,

Hayat sanki durdu, Mahir şok oldu,

Karakaşları yay, kirpik ok oldu,

Sıkıp geçtiğinin farkında değil.

 

Mahir Başpınar 19.01.2022

 

(*)   Him: HALK AĞZINDAN temel çukuru, temel.

Him hime: Temel temele

Mahir BaşpınarGold Üye / Erkek / 5/11/2016