Dizin  Nedir

 

Dizin  Nedir ( endeks, indeks, fihrist)

 

Kitap ve  dergilerin  içinde geçen şahıs adlarına, terim,  deyim, mazmun, motif veya  bilgilere veya  konu, başlık, yer, kişi adlarına ulaşmak için kullanılan  alfabetik  dizgi listedir.

Dizin eserin sonuna konulur. Dizinin amacı eserin içinde bulunan kavramların kolay  şekilde bulunmasını sağlamaktır.

Dizin; yazar adı dizini, makale adı dizini, konu dizini ve yayın tanıtım dizini olarak dörde ayrılır. Kitapta geçen bütün kelimeler ve kavramlar dizinde yer alabilir. Veya sadece isimler, terimler, kavramlar vb ye özel dizinler de hazırlanabilir. 

Dizinler: Genel Dizin, ad dizini ve konu dizini şeklinde de yapılabilir. .Dizini alfabetik olarak hazırlanır  ve her kelimenin karşısında bulunduğu sayfanın numarası yer alır.  Eğer kelime dipnottaysa dn. Kısaltmasıyla gösterilir.

Dizin, kitabın baskıya hazır  halindeyken hazırlanır. Genel  olarak bir dizine bütün kelimeler alınır. Sosyal bilimlerde yapılan dizinlerde kelimeler tek tek sıralandığı gibi, hiyerarşik olarak  da sıralanabilir. Dizinin hazırlanmasında artık otomatik dizin programları, dizin yazılımları kullanılmaktadır.

 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016