KUTLU BİR DOĞUM

           KUTLU BİR DOĞUM

Ufuklar karanlık geceler bitmek bilmiyor

Tevhit meşalesi sönmüş şafak da sökmüyor

Zalim krallar tanrı, toplumlar olmuş köle

Bukağılı şeytanlar kıtalar dolaşıyor. 

 

İnsanlık kalbini taptığı putlara satmış

Helvadan putunu çöllerde sofraya katmış

Kör kuyuda ağlaşan biçare masum kızlar

Cümle beşeri içki, kumar ve fuhuş sarmış

 

Hicretten elli üç yıl önce Mekke vadisi

Mekke’de Kureyş’in Beni Hâşim Mahallesi

Bir evi korumaya almış cümle melekler

Kâbe’nin doğusu Âmine Hatun hanesi.

 

Rebiyülevvel on birinci gün pazartesi

Mekke’de doğdu o gün ahır zaman Nebisi

Babası Abdullah, dedesi Abdulmuttalip

Yetim doğmuştu annesinin ciğerparesi.

 

Abdulmuttalip tan vaktinde Kâbe’de iken

Yüzleri  üstüne  düştü tüm putlar  aniden

Hayal mi? Gerçek mi? şaşırdı, ovdu gözünü

Safa  ve Merve salındı  sanki sevincinden.

 

Merak  edip  vardı  Âmine’nin   evine

Beyaz bir bulut sanki inmiş evin üstüne

Çok güzel kokular ve nur saçılıyor evden

Nur topu gibi bir oğlan doğurmuş Âmine.  

 

Yüzünün rengi gül, kokusu reyhana benzer

Bakışı can yakar, dudağı mercana benzer

Âlemlere rahmet, nura gark olmuş asuman

Teri misk-i amber, dişleri inciye benzer.

 

Sürmeli  bir  ahu kapkara   irice  gözler

Kaşlar ince uzun semada  hilale benzer

Varlık nurunu görenler cemaline hayran

Sırtında mühr-ü Nebevi beklenen peygamber. 

 

Parlayan bir yüz sanki ayın on dördü gibi

Melekler el pençe durmuş  şah-ı sultan gibi

Kemaline ermez insan aklı ve idraki

Cemal-i Muhammed Kenanlı Hz.Yusuf gibi

 

Hüda’ca  verilmiş   tüm  enbiyanın   hasleti

Hz. İsmail’in dili, Hz. İbrahim’in  muhabbeti

Hz. Eyyüb’ün sabrı, Hazreti Yahya’nın takvası

Meryem oğlu İsa Mesih’in üstün  kerameti

 

Cenab-ı  Hakk  ruhunu yaratmakla başlamış

Zâtının  nurundan  vererek   onu yaratmış

“Ben sizin Rabbiniz  değil miyim?” diyen Mevlâ

Bezm-i eleste Hz.Muhammed’in  aşkını    katmış.

 

Aşkınla hak yolunda  şehitler   veren  akvam

Veladet-i  Muhammedî bu  ümmete  bayram

Tüm  insanlık  mahşerde şefaatine  muhtaç

Rabbim zatına  nasip  etsin  en  yüce  makam

 

                        Çan 17.01.2022

 

 

Hasan Hüseyin ArslanGold Üye / Erkek / 3/2/2020