Dilekçe Nedir Kuralları Planı Örneği
Dilekçe nedir: Talep, şikayet, hak arama,  bilgi vermek, bir sorunu ihbar etmek  vb  için resmî  veya  özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan başvuru metnidir.

Dilekçe bir şey istemek, şikâyet etmek veya bilgi vermek üzere kişilerden kurum ve kuruluşlara yazılan mektuptur. Çizgisiz  beyaz A4 kâğıdının ön yüzüne yazılır. Paragraf başları da, soldaki boşluğun yarısı kadar daha içeriden başlar.  En altta ise  uygun bir boşluk bırakılır.

Dilekçe  vermek anayasa ile  halka verilmiş  bir haktır.  Pek çok kurum ve kuruluşlarda görülecek işler dilekçeler sayesinde yürütülür.  Fakat dilekçe yazan kişi  adı ve soyadı  iş ve ikametgah adresini ve imzasını atmadığı  takdirde geçersiz sayılır

Dilekçelerin belli bir kuralları olmasına rağmen  dilekçe verilecek bazı kurumlarda dilekçeye ilaveten başka evrak ve bilgiler de istenebilir.  Örneğin dava dilekçelerinde hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 179. maddesine göre bazı kayıtların  daha bulunması gerekir.  Hukuki konulara ilişkin verilen dilekçelerin bazı hususi özellikleri vardır. Adli mercilere ve  mahkemelere sunulan dilekçelerde dava dilekçesinin başında dilekçenin verildiği mahkemenin adı, davacının ve davalının ad ve soyadları ile adresleri yazılmalıdır.  Davanın konusu, dava sebebi ve hukuki sebepler  metne ilave edilmeli, netice-i taleb, yani davacının karar verilmesini istediği şey açık bir biçimde yazılmalıdır.Dilekçe Yazarken Dikkat Eddilecek Hususlar

 1. Çizgisiz beyaz  tam sayfa kâğıda yazılmalı,  arka yüze geçilmemeli gerekirse  ikinci kâğıda yazılmalıdır.  
 2. A4 kağıdının üstten dört yanlardan üçer santim boşluk bırakılarak yazılmasına özen gösterilmelidir.
 3. Bilgisayar, daktilo veya  siyah veya mavi dolma kalemle yazılır. Farklı renk kullanılmaz.
 4. Ciddi, resmî, saygılı bir dil kullanılır. Laubali kelimler kurulmaz.
 5. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir.
 6. Talep ve istek mantıklı ve yasal olmalıdır. Şikâyet belgelere ve tanıklara dayandırılmalıdır.
 7. Hiyerarşik düzene dikkât edilmeli merci uygun seçilmelidir. Okul müdürüne yazılması gereken dilekçe MEB Müdürüne yazılmamalıdır.
 8. Üst makama yazılmışsa  " arz ederim." Denilir.
 9. . Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir.
 10. Bir dilekçede  bir imza bulunur ve dilekçe bir kişiliktir. Ortak bir konuda birden fazla kişi dilemçe verecekse toptan değil her kes ayrı yarı dilekçe vermelidir.  
 11. Dilekçeye eklenecek ek belgeler  sol alta "Ekler" başlığı ve  maddeler halinde sıralanır.

                                                                                                             


Dilekçe Planı

Dilekççe resmi yazışma türü yazılardan  sayılır  ve dilekçeler rsmi ve tüzel kurumlara yazılmış resmiyet taşıyan talep istek, şikayet veya bildirimlerdir. Bu yüzden diğer resmi yazılar gibi belli kaideler taşır. İyi bir dilekçe yazmak, gerekli alakayı görmek, doğru  ifade edebilmek, talebin yerine gelmesini sağlamak  ve doğru bir geri bildirim alabilmek için bu kurallara uymak şarttır.

Bu amaçları yerine getimek için belli bir dilekçe şablonu oluşturulmuştur Dilekçe yazarken bu şablona ve dilekçe planına uymak  gereklidir.


a) Kurum Adı: Dilekçenin sunulacağı kurum , kağıdın  en üst tarafına ortalayacak şekilde yazılır. Kurum adın ya  tamamen büyük harflerle  veya kelimelerinin ilk ilk harfleri büyük yazılır. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü gibi . Kurum adının sonuna altına gelecek şekilde  ve bir alt satıra kurumun bulunduğu il ve ilçe adı yazılır.

b) Dilekçe Metni: Dilekçeyi yazan kişi  iş veya  görevini belirterek İstek veya şikayetini kısa ve öz şekilde izah eder. Taleb veya şikayetin en özünü  belirtir.

c) Hitap : Kişiye sayın kuruma makamına diye hitap edilir.  Dilekçe  “Gereğini arz ederim.”, “Gereğini rica ederim.”, “Gereğini bilgilerinize sunarım.” gibi  sözcüklerle biter.. Alt makam üst makama yazıyorsa “Gereğini arz ederim.”, üst makam alt makama yazıyorsa “Gereğinin yapılması.” sözünü kullanır. Eşit makamlar ise rica eder.

ç) Tarih:, Metnin sağ alt köşesine tarih, gün/ay/yıl olarak yazılır.

d) Ad-Soyad, İmza:  Metnin sağ alt köşesine  tarihin hemen altına dilekçeyi yazan kişi adını, soyadını yazıp  imzasını atmalıdır.

e) EK: Eğer dilekçe ile birlikte başka belgeler de sunulacaksa, metnin sol alt köşesine “EK” yazılıp altına bu belgelerin adları numara verilerek sıralanır.

f) Adres: Sol alt köşeye dilekçeyi yazan kişinin adresi  ve iletişim bilgileri tel, msn,  faks da yazılabilir.

g)  İlgi:  Dilekçe, daha önce gönderilmiş bir resmî yazının cevabı olarak yazılıyorsa, bu bölüm bulunur, aksi takdirde olmaz

Kurumlar vatandaşa yazı yazabilirler ve onlardan bilgi veya belge isteyebilirler. Vatandaş da o yazıya dayanarak bunun gereğini yapar ve sonucu bir dilekçe ile ilgili kuruma bildirir. Dilekçesinin bir cevap yazısı olduğunu da bu ilgi bölümünde belirtir. Önceki bölümden en az bir satır boşluk bırakılarak sola yanaşık şekilde yazılır.

İlgi: ... tarih ve ... sayılı yazınız.

Bir dilekçe de İlgi bölümü varsa Hitap ve tarihten sonra Metinden önce sağ üst köşeye gelecek şekilde yazılır.

 

 

Dilekçe Örneği

                                                      

                                                  Çukurova  Üniversitesi

                                           Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
                                                                                         Adana


                            Fakültenizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  217998  numaralı öğrencisiyim.

26.11.2014 tarihinde yapılan dönem  Eski Türk Edebiyatı  3 dersi sınavına kaza geçirdiğim için katılamadım.  

                             Mazeret sınavına girebilmek için gereğini arz ederim.

                                                                                                                                     28.11.2014

                                                                                                                                     Sevda Peltek


Adres:

Gölbeyi Mah. Uzun Çarşı Cad. 47/2  Yüreğir 34560  Adana

Tel: 216-352 89 67

E-posta: [email protected]


Ekler:

1. Kaza Raporu 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016