Victor Hugo'nun Cromwell'i Hakkında Bilgiler Konu Özet İnceleme

 
 
Yazıda “Cromwell, VİCTOR HUGO “ oyun hakkında bilgiler, oyunun özeti,  r konusu, ana fikri,  kahramanları, olay örgüsü,   yazarı, Cromwell,   VİCTOR HUGO,  adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,   anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, tekniği, türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
 
ROMANIN YAZARI KONUSU TEKNİĞİ BASIMI  HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR
 
Cromwell,özgün adı ile La Preface de Cromwell,  Fransız yazar Victor Hugo’nun ( 1802 – 1885)  romantik anlayışın bildirgesini de önsözünde yazdığı 1827'de yayınlanan beş perdelik bir dramıdır.
 
Cromwell, 1827'de yayınlanmış ama gerek beş perdelik olduğu için gerekse oyuncu kadrosunun çok geniş olması nedeni ile sahnelenmemiş fakat özellikle dram türünün ilk örneği olması,  mukaddime bölümünde romantik edebiyat ve dram türünün ilkelerini ortaya koyması ile Dünya edebiyatında çok sık anılmış bir oyundur.
 
Oyunda birçoğu da aynı oyuncunun oynaması gereken 70 civarında karakterin olması nedeni ile oyun o yıllarda sahnede canlandırılamamış bu nedenle Cromwell adlı oyun ilk kez ancak1956'da Louvre'de ve Jean Serge'in yönettiği, Alain Truta'nın kısaltılmış olduğu hali ile sahnede canlandırılabilmiştir.
 
Bu oyunun kısaltılmış versiyonunda dahi yaklaşık yirmi erkek ve bir düzine kadının rol almış olması dahi oyunun sahnelendirilebilmekteki zorluğunu göstermektedir.  Zaten bu oyun , bir dram  olarak değil mukaddime- önsöz – bölümü ile daha çok tesir uyandırmış, Romantizm akımının manifestosu olarak da kabul edilen Cromwell Önsözü , dram türünün ilanı ve Romantizmin bildirgesi olmakla dünya edebiyatına geçmiştir. ( bkz Cromwell Önsözü ve İçeriği ) [1]
 
Hugo bu oyunu, siyasi tercihlerinin değiştiği krallıktan ziyade Cumhuriyetçiliğe ilgi duymaya başladığı yıllarda yazmıştı. Devrimci düşünceler beslemeye başladığı bu yıllarda bu oyunu kaleme almış, eserinde Napolyon’u anlatmaya terddüt edip çekindiği için benzer bir hayat yaşayan ve benzer düşüncelere ve eylemlere sahip olan Cromvell’i yazmayı tercih etmişti. Yazar bu oyunu yazarken henüz 25 yaşındaydı. [2]
 
Cromwell Önsözü Hugo’nun klasik trajedi ve komedilere karşı alternatif bir tiyatro oyunu türü olarak sunduğu dram türünün de özelliklerini ortaya koyan bir önsöz olmuş, oyun da ilk modern dram olarak yazılmıştı.  Cromwell önsözü Cromwell adlı oyundan da önemli hale gelmiş,  dünya edebiyatı tarihine geçen bu önsöz üç birlik kuralı ile oynanan tragedyalarının alternatifi olan drama türünün ortaya çıkışını ilan eden bir bildiri olarak dikkatleri çekmiştir.[3]  Bu bildiri bir yandan dram türünün kurallarını ilan ederken diğer yandan da Romantik akımın kurallarını ortaya koyan Klasizme başkaldırı ilan eden bir manifesto olarak anılmıştı.   
 
Hugo bu önsözünde İnsan varlığının çelişkilerinin iyi ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, gözyaşı ve kahkaha gibi tüm özelliklerin tek bir oyunda hem trajik hem de komik unsurlar ile birlikte ele alınması gerektiğini savunmuş,  oyununda da bu görüşlerini uygulamıştı.  Bu nedenel Cromvell adlı eserinden ziyade bu eserindeki önsözü  daha çok tanındı ve  Hugo’nun bu eserindeki önsözü edebiyat dünyasında devrim yaratan bir mukaddime olarak tarihe geçti.
 
Oyun  17 yy da yaşamış tarihgi bir kimlik olan Cromwell ‘in gerçek  hayatını yansıtmıştır. Tarihteki Cromwell, 1599'da İngiltere’nin Huntingdon kentinde doğan, 1628’de Avam Kamarası'na seçilip siyasete atılan ateşli bir politikacı olarak bilinen ve 1640 yılında Kral I. Charles ve Parlamento arasında gerginliği arttıran bir siyasi fiğür olarak dikkati çekmiş olan bir kişidir. 1642 yılında çıkan iç savaş sırasında Cromwell,  bir ordu kurmuş krala karşı birçok zafer kazandıktan sonra Korgeneral rütbesine kadar yükselmiş, sonunda da Parlemento ordusunun başkomutanı olmayı başarmış en sonunda da devlet başkanı unvanını elde etmişti.
 
Fakat bununla da yetinmeyen Cromvell devlet başkanlığı görevi ile de yetinmeyerek İngiltere kralı olmak ve kendi hanedanlığını kurmaya heveslenmişti. [4]
 
 
KONUSU
 
Cromwell adlı oyun ise, 17. yüzyıl İngiltere'sinde Kral Lord Oliver Cromwell zamanındaki olaylar dayanır.  Krallık idaresine karşı gözüken ve Cumhuriyet idaresi için krala karşı savaşan Cromwell’in devlet başkanlığını ele geçirdikten sonra kendi krallığını kurmak istemesi ve kendi hanedanlığını tesis etmeye çalışmasını konu edinmektedir.  Oyun bu hali ile önceden Cumhuriyetçi olan bir kişinin yönetimi ele geçirdikten sonra kendi tiranlığını kurmaya kalkışması tiranlık kurmak arzusunun baştan çıkardığı bir cumhuriyetçinin dramı ele alınmaktadır.
 
ÖYKÜNÜN ÖZETİ
 
 
Oyunun zamanı 165 yılıdır ve oyunun mekanı ise İngiltere’de ,Whitehall'dir.
 
 Cromwell sadece bir politikacı ve savaşçı değil, baba, koca ve arkadaştı. Oğlu Richard, karısı Elizabeth ve kızı Leydi Cleypole’ye karşı sabırlı ve sevecen bir babadır. En çok da küçük kızı Frances’i sevmektedir. Üstelik Frances cumhuriyet idaresini savunan babasına karşın Frances bir kraliyetçidir üstelik Kral Charles'ın tahta geçmesini görmek bile istemiştir.
 
Cromwell aile üyelerinin kaprislerine büyük ölçüde bağlı olan bir babadır. Arkadaşı Milton ise Cromwell'i potansiyeli bir lider olarak görmekte o tür meziyetleri için Cromvell’i övmektedir.
Cromwell'in aile üyeleriyle, özellikle en küçük kızı ile karmaşık bir ilişkisi vardır ve bu durum Cromwell için bir tür zaaf olmaktadır. Aslında bu durum Cromwell için bir tür Aşil'in topuğudur. Aile üyeleriyle dostane şartlarda kalma isteği, Oliver Cromwell ‘in planları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
 
Oliver Cromwell ,  cumhuriyetçilerin önderi olmuş, krala karşı savaşmaya başlamışlardır.  O artık İngiltere’deki Cumhuriyetçilerin umududur. Parlamento ordusunun da lideridir.  Ancak, o yine de tatmin olmamış yine de geldiği konumdan pek de memnun değildir. Güce ve imtiyazın her türlüsüne sahipken Londra Şehri ayaklarına asayı koymuş olduğu halde daha da yüksek şeyleri gözlemektedir.  Parlamentodakiler ve etrafındakilerin her an ona bir komplo kuracaklarını hissetmektedir. Kendisini Sezar gibi sırtından hançerleyecek dostlarının olduğunu bilmektedir. Tüm rakiplerini bertaraf ederek devlet başkanı olmuştur. Ama oyun şu sözler ile biter
 
Ne zaman kral olacağım?
 
[2] https://www.bewilderingstories.com/issue351/hugo_cromwell1.html
[3]:www.britannica.com/topic/Cromwell-by-Hugo&prev=search
[4] https://www.sparknotes.com/biography/cromwell/summary/
 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 20.01.2016