Tîğ-ı kazâ göŋülde neden pâre pâredür

58.
 
Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün
Muzâri‘ - - . / - . - . / . - - . / - . –
 
01. Tîğ-ı kazâ göŋülde neden pâre pâredür
 Yėtmez mi gamzesiyle dilüm pâre pâredür
02. Gözüm yaşına rahm ėde sandum o meh görüp
 Lâkin cefâsın ėtdi ziyâde sitâredür
03. Mehden ziyâde olduğı envâr-ı tal‘atuŋ
 Ay âfitâb-ı hüsn katı âşikâredür
04. Sanma lebüŋi kapladı hatt-ı zümürrüdîn
 Pîrûze hokka içre o bir la‘l pâredür
05. Bahr-i gamuŋda oldı şinâver VUSÛLÎ lîk
Ėy dürr-i pâk meyli anuŋ hep kenâredür
 
 Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010