Tîğ-ı ‘ışk-ıla oŋulmadın dahı bir yaramuz

70.
 
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
Remel - . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
01. Tîğ-ı ‘ışk-ıla oŋulmadın dahı bir yaramuz
 Yine bir yâra düşüpdür bu dil-i bî-çâremüz
02. Pâreye atılmazuz pendi kulağa koymazuz
 Kulağımuzca kılurlarsa bizüm her pâremüz
03. Dağ-ı gamla lâleveş yakduŋ vücûdum cümleten
 Kanda görürsüŋ bizüm şimden-gėrü sen karamuz
04. Saŋa dil vėrdük velîkin geçmedi çün minnete
 Kalmadı yoluŋa cân vėrmekden özge çâremüz
05. Ėy VUSÛLÎ umma andan zerrece mihr ü vefâ
 Bilmiş ol hercâyîdür gün gibi ol meh-pâremüz
 
 Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010