Sanma beni ki çarh-ı sitemgerden ağların

 
 
141.
Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün
Muzâri‘ - - . / - . - . / . - - . / - . –
 
01. Sanma beni ki çarh-ı sitemgerden ağların
 Hep dil dėdükleri şu bed-ahterden ağların
02. Sanur gözüm yaşını gören ėy göŋül beni
 ‘Ömrümde çekdügüm gamı bir yėrden ağların
03. Cevrinden öldügümi benüm hîç kayurmadı
 Yazuk baŋa görüŋ kime kimlerden ağların
04. Çeşminden ağlamam baŋa hep gamzedür ėden
 Sanur mısın beni iki kâferden ağların
05. Gözden VUSÛLÎ aksa ciğer kanı taŋ-mıdur
 Çün-kim firâk-ı la‘l-i leb-i terden ağların
 
 Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010