Bir dehânı gonca gördük hîç gözler görmedük

 
112.
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
Remel - . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
01. Bir dehânı gonca gördük hîç gözler görmedük
 Kaddine beŋzer anuŋ serv-i sanevber görmedük
Râst gelmez ger ber-â-berdür dėsem Tûbâ-y-ıla
 Toğrusın dėmek gerek kaddüŋe beŋzer görmedük
03. Vasl-ıla her kişi ėrdi âsumân-ı rif‘ate
 Cennet-i kûyında yâruŋ biz dahı yėr görmedük
04. Kıskanur kendü gözinden sürme-i hâk-i rehüŋ
 Görmedükdür nergis-i bâğ ėy gül-i ter görmedük
05. Ėy VUSÛLÎ gâyib olmışdur ėrenler var-ısa
 Çok araduk pîrezen dünyâda bir er görmedük
 
 Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010