Ey haste gönül derdüne derman taleb eyle

 

Ey haste gönül, derdüne derman taleb eyle

Ger can diler isen yüri canan taleb eyle!

 

Çün Hızr, hayat- i ebedi ister isen gel,

Can tende iken, Çeşme- i Hayvan taleb eyle!

 

Ey bülbül- i kudsi, ne giriftar- i kafessen?

Sındur kafesi, taze gül- istan taleb eyle!

 

Div ile musahib olanın dini hatadur

Zinhar gel ey âdemi insan taleb eyle!

 

Tahkik haberdür bu ki: “el- Cinsli maa- ‘l- cins”

İnsana eriş, suhbet- i irfan taleb eyle!

 

Ger talib isen bulmağa, matlubı dilersen,

Fermana boyun sun, ulu sultan taleb eyle!

 

Erkânsuz olanlarla refik olma Nesimi,

Yol ehlini gözle, edeb, erkân taleb eyle!

 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016