Şah Zeynü’l Abidindir ol imam

 

Şah Zeynü’l- Abidindir ol imam- ı reh- nüma

Şah Bakır Ca’ferısiz ya Muhammed ya Ali

 

Musi- i Kazım imam ü hem Rıza vü hem Taki

Hem Ali- i Askerisiz ya Muhammed ya Ali

 

Mehdi- i sahib- zamandır Hadi- i rahman bu gün

Evvel ü hem ahırısız ya Muhammed ya Ali

 

Tanlağı günde şefa’at sizden umar has uam

Şah- ı yevmü’l- mahşerisiz ya Muhammed ya Ali

 

Ma’den – i sıdk u safa vü hem yine lutf u kerem

Hem sadefin cevherisiz ya Muhammad ya Ali

 

Bu fakir – i bi – neva sizden umar her dem deva

Lutf ile ihsan verisiz ya Muhammed ya Ali

 

Bu Nesimi pür – zebandır vasfınıyzda neylesin

Gece gündüz sözlerisiz ya Muhammed ya Ali

 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016