KALEKOLUN NÖBETÇİSİ

 
 
KALEKOLUN  NÖBETÇİSİ 
 
 
Deva gelmez  tabibimden bela her mevkiden  gelir.
Sefa bilmez deli gönlüm  cefa her mevziden gelir. 
Nice buhran günü gördük nice düşman  kesen şehit!
Cana gelmez  ölü  bahtım teneşir terziden   gelir. 
 
Rica ettik dava kıldık  Hüda takdir eder zulüm 
Oka  düşmez , füze  değmez ; eza  her dürziden gelir. 
 
İlahım lutf  ede  derken nice kurban keser dilim 
Dile derman ararım ben   niza hep arziden gelir. 
 
Bilesin ey deli gönlüm sefa  bulmaz naçar kalan
Bize yardan vefa gelmez  riya   her fevziden gelir. 
 
Sana kastım şu ki ey dil çare yok gayri şaşkınız.
Nice ömrün boşa düşmüş heba her mevzudan gelir.
 
Kale koldur savaştayım bela her mevziden gelir. 
 
 
 
 
 
 
AÇIKLAMALAR: 
 
Bu şiir Özleşim  şiir tarzı ile  ve Aruz, Özleşim ve hece ölçüüsne uygun  olarak yazılmıştır.  Özleşim ölçü sistemi hece ölçüsünü  ve kurallarını göz ardı etmediği gibi;  Zihaf, imale ve med uygulamaları olmayan hatasız aruz ölçülerine de uyabilmektedir.
 
ÖLÇÜLERİ:
 
Aruz : fe ilâtün ( Fâ ilâtün) : fe ilâtün, : fe ilâtün ( Son cüz  . _ ._  Mefâilün)  ( Aruza illa uysun isteseydik son cüz de : fe ilâtün olarak bitmeliydi)
 
Özleşim Ölçüsü    ( vv-- /  vv-- / vv -- / v- v-)  Özleşim ölçüsünde  belirli kalıp yoktur yatayda hece sayısı bakımından eşitlik ve durak düşeyde yukarıdan aşağı her  mısranın her hecesi sesli veya sessiz ile bitmesi bakımdan eşitlenir.
 
Hece ölçüsü:  16 hece 8+8 li durak 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016