ANLATIM NEDİR

 
ANLATIM NEDİR
 
Kelime türü ve dalı: İsim, dil bilgisi ve Edebiyatta  bir terim 
 
Frnasızca: Narration- ) Expression,
İngilizce:  Expression. Manner of telling. Verbalism Narration.) Exposition.
Almanca:   Erzählung
 
 
“Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade etme.”
“Bir düşünce veya duyguyu bildirmek üzere kullanılan yargılı veya yargısız sözcük ya da sözcükler dizisi.”[1]
“Zihinde tasarlanan bir konunun söz ya da yazıyla bildirilmesidir. ”
 
Edebiyatta anlatım: Zihinde tasarı hale gelen duygu, düşünce veya konuların söz ya da yazı ile dile aktarılmasıdır.  Edebiyat ve dilbilim açısından aktarım yolu söz ve yazıdır.
 
Anlatım;   düz, basit, sadece mesajı ya da zihindeki tasarıyı gündelik dil ile aktarmak amacı taşıyabileceği gibi şiirsel veya edebi dil ile anlatmak olarak da düşünebilmeliyiz.
 
Anlatım resim, müzik ve sinema yöntemleri ile de yapılabilir.
 
[1] Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, AÜ. DTCF Yayınları, Ank. 1982, s.15