AKRABA DİLLER

AKRABA DİLLER
 
 
Kelime türü ve dalı: İsim, dil bilgisinde bir terim 
 
İng. congnate languages 
Fransızca: Lanques parentes
Almanca : verwandte sprachen
Rusça: rodstvennıye yazıki
 
Osmanlıca:  Akraba lisanlar
 
Aynı ana dilden gelen, aralarında yapı ve söz varlığı bakımından yakınlıklar bulunan ve bir dil ailesi oluşturan diller. Dünya dilleri menşeileri ve yapıları bakımından en fazla beş on gruba ayrılabilmektedirler. Şu halde menşeileri bakımdan Hint Avrupa dilleri Ural Altay dilleri Hami Sami dilleri akraba dillerdir.
 
Altay dil ailesi içinde Türkçe ile Moğolca, Hint-Avrupa dil ailesi içinde Almanca ile İngilizce, Samî-Hamî dil ailesi içinde Arapça ile İbranîce gibi.
 
Azerbaycan Türkçesi: gohum dillär; Türkmen Türkçesi: garmdaş diller; Gagauz Türkçesi: senselädillär ~ akraba dillär; Özbek Türkçesi: garindoş tillar; Uygur Türkçesi: tuğqan tillar; Tat: qardäştellär; Başkurt Türkçesi: qärzäş teldär; Kmk: kardaş tiller; Krç.-Malk.: cuwuk tille;Nogay Türkçesi: kardaş tîller ~ yakın (yuwık) tîller; Kazak Türkçesi: tuwıstas tilder; Kırgız Türkçesi: tekteştilder; Alt:: karındaş tilder; Hakas Türkçesi: çagın tiller - tugan tîller; Tuva Türkçesi: törel tıldar;Şor Türkçesi: *karındaş tiller; “[1]
 
[1] BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 1997