AKICI ÜNSÜZ NEDİR


AKICI ÜNSÜZ NEDİR
 
 
Kelime türü ve dalı: İsim, dil bilgisinde bir terim 
 
İngiizce : Liquid, trilled.
 
Fransızca : Consonne liquide, consonne vibrante
 
Almanca: liquida,  vibrierend, vibrant
 
 (Derleme Eş Anlamlıları: Titreşimli akıcı, titrek konson, akıcı konson, akıcı fonem)
“Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpması ile meydana gelen bol sesli ünsüz “ [1]
“Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan bol sesli ünsüz”[2]
“Akıcı ünsüzler, boğumlanma noktasında hava akımının rahatça geçebileceği şekilde şekillenen ünsüzlerdir. Sürekli ünsüzlerin bir bölümüdür.”
r, l, y, ğ        vb.
 
[1] Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, AÜ. DTCF Yayınları, Ank. 1982
[2]  Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü