ADAPTASYON : Adapte - Uyarlama- Adapte Eser Nedir?


ADAPTASYON. (Uyarlama)
 
 
Kelime türü ve dalı: İsim, dil bilgisinde bir terim 
 
ing. adaptation
 
Uyarlama,
 
metin yazı, dil, sözcük, oyun, adapte etmek, uyarlamak.
 
Edebiyatta Adaptasyon:  “adaptasyon”, “adapte” veya “uyarlama” 
 
Birbirine uydurma. Başka dilde yazılmış eseri çevrildiği dilin,  toplumun yaşayışına, inançlarına uyarlamak.   Başka dilde yazılmış bir eseri- roman, hikaye, piyes, tiyatro - yerli dile çevirirken, olay örgüsüne dokunmadan kahraman ve yer isimleri ile adetleri yerli kültüre uyumlu hale getirmek; yabancı eser çevrilirken yabancı eseri  yerli gelenek, görenek ve kültür unsurları, halk deyim, tekerleme ve terimleri hatta argosuna vb uygun hale dönüştürmek
Örneğin: Josef-  Yusuf, Papazı imam yapmak , kilisede yapılan evliliği cami de gerçekleştirmek
 
Adapte Eserlere Örnek : Ahmet Vefik Paşa ve Thedor Kasap’ın  Moliere’den yaptığı adapteler: Cimri, zoraki Tavib- İşkilli Memo  vb