ibrahim Sağır Otobiyografisi

İBRAHİM SAĞIR            1936 yılında Balıkesir, Gönen İlçesi Paşaçiftlik Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Bandırma’da bitirdi 1955 de Hv. Asb. Tek. Okulu’na girdi. 1957 de Türk Hava Kuvvetleri’nde göreve başladı. İzmir, Eskişehir, Malatya, olmak üzere toplam 27 yıl hizmet ettikten sonra 1984 yılında emekliye ayrıldı.

            Şiir yazmaya ortaokul ikinci sınıfta başladı. Türkçe öğretmeni Haşim Nezihi OKAY’ın teşvik ve yardımını gördü. İlk şiirleri 1953 yılında 20.Asır Dergisi’nde, Behçet Kemal ÇAĞLAR’IN yönettiği “GENÇ ŞAİRLER” sayfasında yayınlandı. Daha sonra Hayat, Türk Edebiyatı, Çağrı, Çınar, Size, Edebiyat Güncesi, Gülpınar, Sevgi Yolu, Bayatı (Azerbaycan), Simav Anadolu, Ozan, Oltu’dan Selam, Feyiz, Size,  Somuncu Baba, Kümbet, Ihlamur. Yansıma. Simav Anadolu. Güneysu, Ardıç, Sızıntı, Kültür Dünyası, Yalaka Mizah dergisi, Hazan, Bizim Kuşak, gibi pek çok edebi dergi, gazete ve antolojilerle de şiirleri okuyucu ile buluştu.

             Şiir çalışmalarına emekli olduktan sonra yerleştiği Eskişehir’de devam etti. Türk edebiyatına katkıda bulunmak adına 1992 tarihinde 7 arkadaşı ile birlikte “ESKİŞEHİR ŞAİRLER DERNEĞİ” ni kurdu.

         İbrahim SAĞIR sadece şiir yazmadı, aynı zamanda şiir yazmaya çalışanlara büyük yardım ve katkıları oldu. 1992 yılında, sonraları ŞİİR AKADEMİSİ diye bahsedilen Eskişehir Şairler Derneği’ni altı arkadaşı ile birlikte kurdu. 1993 yılından beri bu derneğin başkanlığını yürütüyor. 5 Şiiri Türk Sanat Müziği formatında bestelendi, ”Kırıkkale Üniversitesi” şiiri Üniversite marşı olarak bestelendi.

1997 yılında Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nasır TEKİN tarafından “İbrahim Sağır’ın Hayatı ve Şiirlerinin Tasnifi” adı altında, 2001 yılında da Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi öğrencisi Hasan KILIÇ tarafından “İbrahim Sağır ve Duygu Kervanı Adlı Şiir Kitabının İncelenmesi” adı altında bitirme tezi hazırlandı. 2007 Yine Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Banu ÜNLÜ Tarafından “Şair İbrahim SAĞIR’IN Hayatı, Edebi Kişiliği ve BİR KAPIDAN BİR KAPIYA İsimli şiir kitabının İncelenmesi” adı altında bitirme tezi. ve yine 2013 yılında yine Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ömer Ölmez tarafından” İbrahim Sağır’ın Hayatı, Edebî Kişiliği  ve Yayımlanmamış Şiirlerinin İncelenmesi.” Adı altında bitirme tezi Dekanı Sayın Prof. Dr. Halil BUTTANRI tarafından kabul edilmiştir.

           Âşık sanatını dünyaya tanıtıp, bu değerli sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunması nedeniyle, Azerbaycan’da faaliyet gösteren “ULDUZ ÂŞIKLAR BİRLİĞİ” tarafından fahri üyeliğe kabul edildi. Yine Azerbaycan’da faaliyet gösteren “Kitap Evi İçtimai Birliği” ile “Mahseti Şairler Meclisi” ve “Mahseti Jurnalı” İdare Heyeti tarafından fahri diploma ile taltif edildi.

İhsan IŞIK’ın yayınladığı “ Türkiye Yazarlar Ansiklopedisinde, Arslan TEKİN’İN yayımladığı “ EDEBİYATIMIZDA İSİMLER ” Antolojisinde, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nca yayınlanan “ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATÇILARI ANSİKLOPEDİSİ”NDE ve “ Türkiye’de Kim Kimdir?  Antoloji”sinde biyografileri yayınlandı.


Beş çocuk babası olan İbrahim SAĞIR, kuruluşundan hemen sonra seçildiği Eskişehir Şairler Derneği Başkanlığı görevini hâl                        


 •             ADRES : Emek M. Halit Ziya Uşaklıgil S. Ölce E-9/11 -   ESKİŞEHİR
 •             Tel      : 0 536 386 74 55     e-mail : [email protected]


                                        ŞİİR HAKKINDA DÜŞÜNCELERİMZamanın getirdiği teknolojik rehavet insanoğlunun ruh dünyasını allak bullak etti. Adeta insanı kolaycılığın potasında eritti, kendine yabancı kıldı. İnsanı günübirlik telaşelerin girdabında ki bir gazel yaprağının iradesi dışındaki başıboşluğuna itti. İnsanı düşünemez, hayal kuramaz hale getirdi. Romantik tarafını törpüledi, dışladı.

     Millî değerlerinden çağdaşlık adına kopmalar, .sarsıntılar, zafiyetler meydana geldi.

Şiir maceramız asalet ve asliyetinden, zengin kültür hazinesinden, uzaklaşarak sonu meçhul bir mecraya sürüklendi. Böylesi bir ortamda ne bir Mevlana, ne bir Yunus, ne bir Fuzulî, ne bir Nabî, ne bir Nedim, ne bir Şeh galip, ne bir Yahya Kemal, ne bir Mehmet Akif, ne de bir Necip Fazıl, ne de Faruk Nafiz Çamlıbel çapında şair yetişmez, yetişemez. Çünkü o muhteşem devirlerin sanat anlayışını terk ettik. Batıda yeşeren akımların sığ sularında kulaç atmayı çağdaşlık adına en önemli bir görev olarak algıladık.

Bu zaman diliminde şair o kadar bol ki, sayısına bereket ve üstelik her şiir yazan üstat. Şiirle nesir arasındaki fark ortadan kalktı. Duygularını kâğıda döken herkes şairi bilinir oldu.

         Şiiri zor ve asil bir sanat dalı olarak kabul etmeyenlerin ve şiiri ciddi bir iş olarak görmeyenlerin yazdıkları, uyuyan bir insanın sayıklamalarına benzer.  Yapılan iş ne olursa olsun, ortaya konulanın bilinçli olarak üretilmesidir. Şiirde önemli olan söylenen değil, söylenenin nasıl söylendiğidir. Yazmayı ve konuşmayı bilen herkes isterse şiir yazabilir ya da kendi çapında bir şeyler söyleyebilir; ama yazdıkları gerçekten şiir olur mu? Söylenilenin bir formu, bir derinliği ve etkileyiciliği yoksa ona şiir denmez. Zamanımızda sanat adına çıkan dergilere baktığımızda, şiiri bir deşarj olma hali sayan insanlarla; dolu olduğu görülmektedir. Şiir yazmaya çalışan ama bilgi ve kültür eksikliğinden dolayı, şiiri düzyazıya yaklaştıran insanların yazıları ile karşılaşmaktayız. Bu da şiire gönül bağlayan insanların şiiri ne kadar anladığının göstergesidir. ses ve söyleyiş sanatıdır. Söyleyiş derken özgünlük demek istiyoruz. Yani iyi şair ele aldığı bir temayı herkesten farklı, kendine has bir üslupla ile ifade etmelidir. Ses sanatıdır derken şiirdeki müzikaliteyi, başka deyişle ahengi kastediyoruz. Şiirde ahenk unsurları; ölçü (aruz, hece), kafiye, redif, aliterasyon, asonans, ritim ve kelime tekrarlarıdır.

      “Gerçek şiirin, asıl sanat eserinin kendi varlığından başka bir amacı yoktur. Kendisinde başlar, kendisinde biter. Bütün soyluluğu da buradan gelir”. Der (Valéry)

        Biz de diyoruz ki: Şiir, Sözün sihre dönüşmesidir.  Şiir sezgidir. Şiir tebliğ değil telkindir. Telmihtir. Şiir kalpten gelen duygu tufanının kelimeler halinde dilden dökülmesidir.

    . Farklar, farklar, farklar dağlar kadar farklar var klasik şiirimiz ile çağdaş şiir arasında. Klasik şiirdeki Söz sanatları, Estetik, musiki ve tenasüp harmanını bulmanın imkânı yok bugünkü şiirde. Divan şiirimizdeki okuyucuyu sarıp sarmalayan, güzellik ve letafeti, hayal vadilerinde kanatlandıran duygu atmosferini bugünün çağdaş şiirinde bulmak mümkün değil. Aramakta zaten abesle iştigal olur. Katılırsınız, katılmazsınız ben şiir anlayışım hakkındaki samimi duygularımı ifade edeceğim. Bugünkü çağdaş şiir anlayışımı ikinci dünya savaşından sonra Fransa’da meydana çıkan Dadaizm akımının bizdeki yansıması olarak değerlendiriyorum.

Geçmişin değerlerini hor gören ve o değerlere karşı bir başkaldırı olarak yorumluyorum.

Kendi şiir ummanımızda yelken açmak yerine, o değerlerle yeni ufuklara doğru yol almak yerine batının sığ gölcüklerinde kürek çekmeye çabalamak hamakatı olarak görüyorum.

Bizim medeniyetimiz gönül medeniyeti, batının medeniyeti her şeyi maddeye bağlayan ve huzuru maddede arayan ruhsuz bir medeniyet. Öyle olduğunu bile bile kendimizi batının her şeyini taklit etme şuursuzluğu ile bir mecburiyet zincirine bendetmişiz düşünce ifademizi. Eskiyi reddederek çağdaş olmak yerine eskiye bağlı kalarak çağın söylemlerini terennüm etmek daha akıllıca olur gibi geliyor bana .

     Şiirimiz maalesef medyanın elinde bir gösteri metaı hâline geldi şiir diye halka sunulan o artistik yazıları elinize alın ve şiir kıstaslarına göre bir silkeleyin ve eleyin elinizde şiir namına hiçbir şeyin kalmadığını esefle göreceksiniz. Bana göre garipçilerle başlayan Türk şiirindeki bozulma ve hece ölçüsüne hayır aruza hayır kuralsızlığa evet macerası gele gele bizi bu noktaya taşıdı. Cümleleri bir kâğıda alt alta dizmek şiir, yan yana sıralamak nesir olduğu bir anlayışın hükümranlığında Susmaktan başka bir alternatif kalmıyor bize desem acaba acziyetin bir ifadesine sığınmak mı olur? Ama mutlak gerçekte maalesef 


İBRAHİM SAĞIR


ÖDÜL LİSTESİ

 • 1 1994 Bosna ve İnsanlık Konulu Şiir Yarışması, Tokat, Birincilik
 • 2 1996 Malatya Bel. “Malatya Konulu Şiir Yarışması, Malatya, Üçüncülük
 • 3 1998   “Kırıkkale Üniversitesi” Marş Yarışması Kırıkkale Birincilik
 • 4 1998 Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Şiir Yarışması Nevşehir Üçüncülük
 • 5 1998 Kültür Bakanlığı “Atatürk ve Devrimleri”    Konulu Şiir Yar. Ankara Üçüncülük      
 • 6 1999 ik ve Şahadet” Konulu Şiir Yarışması Balıkesir Üçüncülük
 • 7 1999 Simav Anadolu Dergisi Şiir Yarş.  (serbest)  Simav Birincilik
 • 8 1999 Simav Anadolu Dergisi Şiir Yarş.  (ölçülü) Simav İkincilik
 • 9 1999 Hacıbektaş Bel. “Çağdaşlık” Konulu Şiir Yarışması Hacıbektaş Mansiyon
 • 10 2000 Korku ve Ümit” Konulu Şiir Yarışması İzmit Mansiyon
 • 11 2000 Eğitim-Bilim Dergisi Şiir Yarışması İstanbul Mansiyon
 • 12 2001 ANASAM “Öğretmen” Konulu Şiir Yarışması Kayseri Birincilik
 • 13 2001 Çağrı Dergisi “Şehir Güzellemesi” Konulu Şiir Yarışması Ankara İkincilik              
 • 14 2002   “Isparta” Konulu Şiir Yarışması Isparta Mansiyon
 • 15 2003 Göller Bölgesi Şairler ve Yaz. Der. Şiir Yar. ı  (Sevgi Dalı)   Isparta Birincili
 • 16 2004 Hulusi Efendi Şiir Yarışması Darende Birincilik                                
 • 17 2005 Berceste Dergisi “naat” Konulu Şiir Yarış Kayseri Üçüncülük
 • 18 2006 YOSAY BİR “Sürmeli Şiir Yarışması” Yozgat Birincilik
 • 19 2006 Bursa Büyükşehir Bel. Yer. Gün. 21-San. Çal. Gur. Şiir Et. Bursa   Türk Şiir.Hiz.Ödülü
 • 20 2008 Ürgüp FM ‘in Düzenlediği “Aşk Şiirleri” Kon. Şiir Yar. Nevşehir Mansiyon
 • 21 2008 SAKÜDER ile Kül. ve Tur. Bak. “Cumhuriyet, Ankara Mansiyon
 • Atatürk, Bayrak” Konulu ŞiirYarışması2          
 • 2008 Aziz Mahmut Hüdai Vakfı “Naat” Konulu Şiir Yrş. İstanbul Birincilik
 • 23 2010 YOŞAY-BİR Şiir Yarışması Yozgat Jüri Özel Öd.
 • 24 2010 Kapadokya Kültür Derneği Şiir Yarışması Almanya Üçüncülük
 • 25 2012 Amasya Mihri Hatun Şiir Yarışması Amasya Mansiyon
 • 26 2012 Ürgüp EFM şiir yarışmasında Nevşehir Mansiyon


 BİRİNCİLİK  İKİNCİLİK: ÜÇÜNCÜLÜK: MANSİYON: JÜRİ ÖZ. ÖD.:    DİĞER    TOPLAM                                                                                                                                                     

  8             2                   6                8            1                   1            26  DUYGU KERVANI KİTABIM HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR  


                                         

 • Lütfü Kılıç , “Eskişehir Şairler Derneği İbrahim Sağır ve Duygu Kervanı” Ankara Çağrı Dergisi Mart 2000 sayı 486 26-27-28
 • Muharrem Kubat  “ İbrahim Sağır ve Duygu Kervanı “Ankara Çağrı Dergisi Mart 2001 sayı 496                22-23
 • Ahmet Özdemir ,“ Kitap Rafından Duygu Kervanı “  İstanbul Bizim Gazete 6 Eylül 2000              --
 • Ahmet Tufan Şentürk “Anılar Koridoru İçinde Duygu Kervanı “Keşan Önder Gazetesi 16 Mart 2001                          
 • Göktürk M. Uytun  “ Duygu Kervanı” Tekirdağ Trakya gazetesi 8-15 Nisan 2001
 • Abdurrahim Karakoç   “ Bir demet Kitap “   İstanbul Akit Gazetesi 23 Eylül 2001
 • Oktay Yivli   “ Duygu Kervanı ile İmgeye yolculuk “  Ank Ün. Dil Dergisi Mayıs haziran sayı 114 -   76-81            
 •  Yusuf DURSUN “Duygu Kervanı”  İstanbul  Türk Edebiyatı Ocak 2001 sayı 327 , 63                                                                                                                             
 • Saadettin Kaplan Kalemimden kayanlar (Şiir Bahçelerinde ) İstanbul Akit Gazetesi 15 Ekim 2001                             
 • İsa Kayacan     “ Ankara Mektubu Duygu Kervanı”  Ankara 24 Saat Gaz. 2-Haziran-2002
 • Ali Erkan Kavaklı “Anlaşılır şiire dair “İstanbul Vakit Gaz.23 Ağust 2004,  14
 • Şahabettin Tosun” İbrahim Sağır Ve Duygu Kervanı”  Eskişehir Sakarya Gaz. 4 Ekm.2003 ,6
 • Feyza Şakar “Duygu Kervanı ve İbrahim Sağır”    Ankara Çağrı Der. Ekm.2000 491      
 • M. Saffet Devrim  “ Duygu Kervanı  “   Eskişehir İki Ey. Gaz.8 Şub.2002                                                                                        
 • Recep Arslan  “Şairlerimiz güzelliklere imza atıyor “    İstanbul Bizim Gazete 25 Ekim 2000
 • Halistin Kukul  “Duygu Kervanı  “    Samsun Gürses Gazetesi 6-Şubat 2002                                                                                                                                                                                                                                                   


 

BİR KAPIDAN BİR KAPIYA ŞİİR KİTABIM HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR


 • Doç.Dr.Tamilla Abbashanlı Aliyeva  Ankara Çağrı Dergisi  Mayıs 2007  Sayı    570     “ Güzel Şiirin Sözü Az, Manası Derin olmalıdır.”
 • Zehra Çam  “Bir Kapıdan Bir Kapıya  “İbrahim Sağır” Eskişehir Anadolu Gazetesi 24 Eylül 2006
 • Ahmet Sargın  “Bir Kapıdan bir Kapıya “Yozgat İleri Gazetesi 9 Aralık 2006
 • Muharrem Kubat  “Bir Kapıdan Bir Kapıya “ İbrahim Sağır “  Eskişehir Milli İrade Gazetesi 5 Mart 2006
 • Prof.Dr.İsa Kayacan “Bir Kapıdan bir Kapıya “  Keşan -Edirne Önder Gazetesi 26 mart 2007   7
 • Sadettin Kaplan “Bir Kapıdan Bir Kapıya” İstanbul SİZE Dergisi Kasım 2006 Sayı35   30 
 • Abdülkadir GÜLER “  Bir Kapıdan Bir Kapıya şiirlerden geçerken”   Çağrı Dergisi Şubat 2008  Sayı 579                     


               ŞİİRLERİMİN YAYIMLANDIĞI KİTAPLAR
 •   1 Eskişehir Şiirleri  Odunpazarı  Belediyesi   Eskişehir    1998   3
 •   2 Eskişehirli Şairlerden Porsuk Eskişehir Valiliği Eskişehir 2000 5-6-7                    
 •   3 Dünden Yarına Şiir Seçkisi Habitat Kültür Sanat Kozası, Eskişehir 1997 103-104-105
 •   4 T.S.E. Şiirleri Türk Standartlar enstitüsü Ankara 1995 203
 •   5 Öz Ülke Trabzon Belediyesi Kültür yayınları Trabzon 1995
 •  6 Eski şiir Özgür Topyıldız Eskişehir 1998 sayfa noları yok.
 •   7 Altın koza Kültür sanat festivali Adana 1994 10-11
 •   8 Mamak Ve Çevre Mamak Belediyesi kültür sanat yayınları Ankara 1997 68
 •   9 Mevlana Şiirleri Güldestesi Feyzi Halıcı Ankara 1997 118
 • 10 Fotoğraflarla İnönü Nejat İşcan Eskişehir 2000 73  
 • 11 Nasrettin Hoca Nejat İşcan Eskişehir  
 • 12 Afyon İl Kültür Müdürlüğü Afyon 2000 27
 • 13 Şiirimizde Bayrak Göktürk Mehmet Uytu Ankara 1999 8
 • 14 Bayrak Şiirleri Güldestesi Fırat havzası Gazeteciler cemiyeti Elazığ basım yılı yok 148
 • 15 Gönül sohbetleri güldestesi Feyzi Halıcı II Ankara 19
 • 16 Gönül sohbetleri güldestesi Feyzi Halıcı III Ankara 1998 110                             
 •  17 Gönül Sohbetleri güldestesi Feyzi Halıcı V Ankara 2001     68                   
 • 18 Malatya Şiirleri Antolojisi Malatya Belediyesi Kültür yayınları Malatya 1997 34-35-36
 • 19 İznik Göl Akşamları Güldestesi Tayyar Tahiroğlu  İzmir 1995    56
 • 20 Ertuğrul Gazi ve Söğüt Antolojisi Söğüt Şenlikleri Vakfı İstanbul 2000 306-307
 • 21 Hulusi Efendi Kültür Armağanı Somuncu Baba Araştırma ve kültür Merk                   Darende 2003 262
 • 22 Özlem yağmurları Naat şiirleri Berceste dergisi yayınları Kayseri 2005 7-8-9-10-11
 • 23 Başlangıcından Günümüze Örnekleriyle Türk  Şiiri  Yrd.Doc.Dr.Bekir Sami Özsoy         İstanbul  2005  775                                                                                                     
 • 24 Eskişehir Şairlerinin Şer Antologiyası Prof.Dr. Elçin İskender zade Azerbaycan - Bakü 2005 51-67                        
 • 25 Aşk Şiirleri n Ali Kasır  (Denge Yayınları İstanbul 1999 299          
 • 26 En Güzel Aşk Şiirleri Yılmaz Erdoğan Papatya yay. İstanbul 2004 166-169
 • 27 Şairin Duası Mustafa Özçelik (Selis Kitaplar)   İstanbul 2002 133                    
 • 28 Beddua Şiirleri ( Halk Şiirinde Beddua Şiirleri Geleneği  Doç.Dr. Doğan Kaya                 Siv2003
 • 29 Hulusi Efendi Kültür Armağanı Somuncu Baba Araştırma ve Kültür Merk.                     Ankara 2004 63-64-65
 • 30 Dünyanın Bütün Çiçekleri Mustafa Özçelik Sakarya Gaz.Matbası                            Eskişehir 2006 124 ( Öğretmen Şiirleri Antolojisi)
 • 31 Yunus’un Dilinden Şiirler Eskişehir Şairler Derneği Eskişehir 2007 66-67                                                                                                                     
 • 32 Şiir Antolojisi Eskişehir Şairler Derneği Eskişehir 2011 238-243
 • 33 Kapadokya Şiir Antolojisi-1 Kapadokya Kültür Derneği Nevşehir 2010          -                                            
 • 34 Kapadokya Şiir Antolojisi-2 Kapadokya Kültür erneği Nevşehir 2011 35   35     5
 • uluslar arası Karacaolan Şelale Şiir akşamları   Tarsus Belediyesi  Tarsus      2006     120-126
 • 36 Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar- Abdullah Satoğlu Akçağ Yayınları Ankara 2011 110-111-112-113-114
 •   37 10.cu  Şelale şiir Akşamları   Tarsus Belediyesi  Tarsus          2011       60-6
 •    38 Yozgat Sevdası Öztepe Matbaacılık Yozgat 2011 13
 •    39 Amasya Şiirleri    Amasya belediyesi Kül. Yayınları Amasya 2012 10-11
 •  
HAKKINDA YAPILAN SÖYLEŞİLER


 • Ergün Veren Eskişehir Şairler Derneği Başkanı İbrahim Sağır ile Söyleşi
 • Birharf Edebiyat Kültür Sanat   e  Dergisi  30 haziran 2012
 • İlesam Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız- İbrahim Sağır ile şiirimiz ve Edebiyatımız Konusunda Söyleşi
 • Edebiyat Ufku internet dergisi 45. sayı Aralık 2012
 • Mustafa Şahin –İbrahim Sağır ile ufuk Mülakatı Edebiyat Ufku  ( Sayı 46) Ocak 2013

İbrahim SağırVip Üye / Erkek / 1/20/2016