Döndürüp her gülü bir ahker-i sûzâna sabâ

 

 

Döndürüp her gülü bir ahker-i sûzâna sabâ

Dağlar yaktı dil-i bülbül-i nâlâna sabâ

 

Şâh-ı nevrûzdan oldu yine mülk-i çemene

Gonce tûmarının îsâline pervâne sabâ

 

Nâ şekîbâyi-i bülbül nola efzûn olsa

Söyledi derdini gûş-ı güle mestâne sabâ

 

Dokunur dillere yârin ser-i giysûsunda

Turra-i sünbüle gâhî ki urur şâne sabâ

 

Nâ’ilî sâhâ-i ber sünbül-i firdevse döner

Bûy-ı zülfün getirse harem-i câna sabâ

 

Aruz kalıbı: feilâtün feilâtün feilâtün feilün

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016