Ana Duygu ve Ana Fikir Nedir
Ana duygu nedir?

Bir şiirde yada edebi bir eserde ki işlenen ana fikri değil  eserin okuyucuya hissettirmeye çalıştığı duygudur.  Ana fikir ile ana duygu arasında büyük bir fark vardır. Ana fikir eserde işlenen temel düşünce ana duygu bir serde işlenen  duygular ve hislerdir.

Ana duygu  didaktik amaç taşıyan fikri  zemini ortaya koyar . Ana duygu ise öğreti amacı olmayan , bu nedenle de didaktik eserlerde nadiren bulunan bir konudur.

Aan duygu eser vasıtası ile okuyucuya hissettirilmek istenen , onların benliğinde uyandırlmaya çalışılan,   eserin öne çıkardığı acımak, ayrılık üzüntüsü,  vicdanın rahatsız olması, kin gibi duygulardır. Aana duygu  bir eserde yazının özünü teşkil eden ana fikirin de oluşmasını sağlayan hareket noktası haline gelebilir.Bu tip edebi eserlerde  ana duygu , ana tema haline gelmiş olur.

Yazının amacını  ana duyguya bağlayan edebi eserlerde dki diğer tali duygular  ana duyguyu belirgin hale getirmeye  yarayan  yansıtıcı haline gelir.  

Ana duyguyu vermek amacını taşıyan eserler roman , öykü ve tiyatro ile şiirlerdir.  Bu türler didaktik, tezli , sosyal gayeler taşıyan , ana duyguyu değil ana fikir ortaya koyan eserler halinde de yazılabildiği gibi ana duyguyu merkez alarak da yazılabilirler.  Bu tip eserler belli bir duyguyu belirginleştirmek esasıyla yazılırlar.  Bu tip sanatsal metinler sonuç olarak okurda   istenilen duygunun oluşturulması, hissettirilmesi, yaşatılması amacı ile yazılmışlardır.

Bu tarz yazıların başlığı  genellikle  yazının işlediği ana duygu ile irtibatlı olurlar.  Ana duygu konu veya ana fikir  anlamına gelmez. Konu veya ana fikir dahi bu tip yazılarda  ana duygudan ortaya çıkarılabilir. Konu anlatılan şey, ana fikir konudan çıkarılacak öğretici didaktik nitelik taşıyan odak noktası olan düşünce iken  ana duygu ise  adından da anlaşılacağı gibi eserin özünü oluşturan ana histir.

Bir Edebi Eserde Ana Duygu Nasıl Bulunur?

Ana duygu, şiir yada edebi eserin sizde  okurda uyandırdığı veya okurun hissetmesini amaçladığı merkez  duygudur.” Bu edebi eserde bana hissettirilmek istenen en detaylı duygu hangisidir” sorusunun cevabı ana duyguyu ortaya çıkarır.

 

 

ANA FİKİR NEDİR

Bir yazıda okura verilmek, kazandırılmak, benimsetilmek , öğretilmek istenen öz düşüncedir.  Farklı tanımlara yer vermek istenirse:   “Bir yazıda ya da bir yapıtta, genellikle açıkça belirtmek yerine dolaylı olarak anlatılmak istenen temel ve evrensel düşünce”, Kısa ve öz olarak ortaya konulan öğüt veren fikri sonuç” , “ Yazıda anlatılan , olay ve konudan ulaşılabilecek temel düşünce”,  “ Anlatılanlar ın bütünden çıkarılabilecek asıl anlatılmak istenen, öz fikir, “,  “Asıl vurgulanan, öne sürülen, savunulan düşünce” ,  Yazarın  iletmek , esas vurgulanmak istediği temel, mesaj, düşünce  veya yargı”  gibi tanımlar verebilmek mümkündür.

 

Ana fikir ile ana duyguyu ve konuyu birbirlerine karıştırmamak lazımdır. Konu bir yazıda üzerinde en çok durulan ama  yargısı olmayan duygu, düşünce veya olaydır. Konuyu ortaya koyan cümlelerde yargı, hüküm, fikir sonuç bulunmaz.

Örneğin: Aşk, yalnızlık, Ülke Sorunlar, Ekonomik hedeflerin irdelenmesi,  Nedim ve İstanbul, Fuzuli’nin şiirlerinde  ilahi aşk vb örnekleri konu veya başlıktır. Bu örneklere dikkat edilirse yargı veya öğretici bir hüküm yoktur. Konuyu belirleyen cümlede hüküm veya  yüklemi olan bir düşünce yoktur.

Anafikir konu hakkında yazarın vardığı sonuç, düşünce veya tespittir.  Ana fikir konu hakkında önerilen temel düşünceyi  ortaya koyan , yargılı, hükümlü, yüklemli,  bitmiş  , öğretici, ders veya hüküm  olarak ortaya çıkarılmış  yargılı ifadelerdir.

Ana fi­kir, konuyla ilgili  yapılan değerlendirmelerden ortaya çıkan ispat ve dersler içeren   ikmal olmuş bir fikirdir. Bir yazıda ana fikre ulaştıran yardımcı fikirler de bulunur yardımcı fikirler temel olarak bizi ana fikre taşıyan sürükleyici unsurlar olarak  kullanılır.

BKZ:  

  • Paragraf Tanımı Yapısı Türleri Konusu ve Anafikri
  • Sözcükte Anlam ve Anlam İlişkileri
  • Paragraf ( 2 ) ÖSS Soru ve Cevapları ( 1983- 1986 ) 40 Soru
  • Paragraf ( 1 ) ÖSS Soru ve Cevapları ( 1981- 1983 ) 40 Soru