*)(*Yâr Beni N’eyler Beni*)(*

*)(*Yâr Beni N’eyler Beni*)(*

 
 
 
 
 

Mızrabın can koparır, şerh eder ney’ler beni.
Oy! gözün beste sızar, güftekâr ister beni.
Tek bakış öldürecek şey midir derler sana?
Düş sazım bağrına yâr, ölmüşüm göster beni.

Öyle bir gam vuruyor, titriyor kuşlar bile.
Çok çürük ah ediyor, zor düşer güller kola.
İşve naz can tikeler; kurban et, pay ver beni.

Dur yârim etme dedim.Duy neler etmiş bana.
Tel edip, perde çeker, gâh çalıp çırpar beni.

Göz yaşım düm tekedir. Beste yaz damlar tefe.
Sol yanım tempo tutar; sel  sayar, terler  beni.

Yıldızım kaydı sanıp bakmayın beyler göğe.
Bir fişek etti ah yâr; maytabım  serper beni.

Bir yarım meydi ömür, bitti say konser beni.

Şubat 2009.
 
 
Not : Şiirin başlığı üzerindeki *)(* işareti şiirin Özleşim tarzı ve ölçüsü ile yazıldığını gösterir. Şiir  yukarıdan aşağıya doğru  sırası ile her hecesinin sesli veya sesszi harf ile bitmesi esasına dayanan yatay da ise hece ölçüüs ve durak sitemine uyan ,  istenirse  kusursuz aruz ölçüsü ile aruz kalıplarına da uyabilecek şekilde yazılan ÖZLEŞİM ÖLÇÜSÜ ile yazılmıştır. 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016