Kış Eyyamı Gidip Bahar Gelince

Kış Eyyamı Gidip Bahar Gelince
 
Kış eyyamı gidip bahar gelince
Açılır gafletten gözü dağların
Donanır zeyn olur gonca gülleri
Bülbüllere geçmez nazı dağların
 
Ruz ile şeb tesbihtürür işleri
Vird-i Hakkı okur daim kuşları
Eflake beraber olmuş başları
Dergah-ı Hakkadır yüzü dağların
 
Kudretten eğnine hulle biçilir
Hak rahmeti üstlerine saçılır
Türlü türlü çiçekleri açılır
Cennet-i Aladır yazı dağların
 
İlkbahar gark olur yeşil donlara
Hidayetler Haktan olur anlara
Esen yeli safa verir canlara
Miskü amber kokar tozu dağların
 
Zeyn olur açılır dört yanı lale
Irmakları benzer ab-ı zülale
Katibi der şu cihanda edile
Şükür Hakk'a şimdi sözü dağların
 
Pertev Naili Boratav Ankara 1943 Maarif Matbaası, 1942, s.118.