Ben yarimin illerine

 •  

 • Ben yarimin illerine
  Varsam gerek ahdım vardır
  El kavşurup huzurunda
  Dursam gerek ahdım vardır

  Kara kaşın eğmelerin
  Gönül sevmez değmelerin
  Kend'elimle düğmelerin
  Çözsem gerek ahdım vardır

  Elinden dolusun içip
  Mest olup kendimden geçip
  Aya karşı göğsün açıp
  Emsem gerek ahdım vardır

  Karac'oğlan der yaz ilin
  Öpeyim sorayım elin
  İk'elimle ince belin
  Sarsam gerek ahdım vardır

 •  

 • Cahit Öztelli, Karacaoğlan - Bütün Şiirleri,  s.327-328. S