VURUR GEÇER

        VURUR GEÇER  
 
Bazan rüzgar gibi eser serinden
Fırtınaya dönüp söker yerinden
Beklenmedik anda çıkıp karşına
Vurur geçer can alıcı yerinden.
 
Kaderler alnına yazılır baştan
Çare arar gözlerindeki yaştan
Acılar içerden kederler dıştan
Vurur geçer can alıcı yerinden.
 
Yan yanayken açar gider arayı
Yıkar geçer gönlündeki sarayı
Kanatarak yüreğinde yarayı
Vurur geçer can alıcı yerinden.
 
Hakkı bilen el uzatmaz harama
Çare bulamazsın gönül yarama
Bir sızı sancıyla girer şurama
Vurur geçer can alıcı yerinden.
 
Farketmeden kader örer ağları
Fırtınalı geçer gençlik çağları
Bozar gider gönlündeki bağları
Vurur geçer can alıcı yerinden.

A.Kadir YALDIZKAYAGold Üye / Erkek / 11.08.2017