OLUR MU HİÇ

          OLUR MU HİÇ
 
Her şey en sonunda aslına döner
Ayva ağacında nar olur mu hiç.
Hak'ka aşık olan özünde yanar
Suya hasret çölde kar olur mu hiç.
 
Sevgi deryasında yürekler dingin
Günahta fakir ol sevapta zengin
Başını yüksek tut gönlünü engin
Kendini bilende kur olur mu hiç.
 
Darda kalanlara uzat elini
Dualardan eksik koyma dilini
İçinde soldurma sevgi gülünü
Hayırsız olanda nur olur mu hiç.
 
Alemin mahşeri kurulacaktır
Her şeyin hesabı sorulacaktır
İsrafil çalınca duyrulacaktır
Şeytanın elinde sur olur mu hiç.
 
Sevgiler kalplerde nefreti sile
Eğilme sonunda verse de çile
Adalet vicdanda gelirken dile
Yükü garibana vur olur mu hiç.
 
İtikat et dinin ikra emrine
Akılla varmalı ruhta derine
Hurafeyi koyma ilim yerine
Cehalet bilime sur olur mu hiç.
 
İyilik bulunur doğru seçimde
Aşkın od'u kalır yanık biçimde
Hakikat yolunda huşu içinde
Hedefe koşana dur olur mu hiç.
 
A.Kadir YALDIZKAYA

A.Kadir YALDIZKAYAGold Üye / Erkek / 11.08.2017