GURBET KUŞLARI

     GURBET KUŞLARI  
 
Bitmez yollar girer iken araya
Yaksın çıraları gönül kışları.
Tabiplerde çare yoktur yaraya
Sarsın yaraları gurbet kuşları.
 
Hasretleri hüzün ile katmışlar
Gurbetliği diyar,diyar atmışlar
Ayrılığı ölüm ile tartmışlar
Görsün daraları gurbet kuşları.
 
Sevdalar ayrıdır hüzünler ayrı
Baharlar ayrıdır güzünler ayrı
Gurbetlik acısı çekilmez gayrı
Bağlar karaları gurbet kuşları.
 
Yaradanım sabır versin kullara
Düşülür mü hasret için yollara
Baykuşlar tünemiş kuru dallara
Bilmez buraları gurbet kuşları.
 
Alemin nizamı böyle kurulmuş
Kanadı kırılmış gönlü yorulmuş
Can evinden hasret ile vurulmuş
Kanar yaraları gurbet kuşları.
 
              A.Kadir YALDIZKAYA

A.Kadir YALDIZKAYAGold Üye / Erkek / 11.08.2017