ATATÜRK

            ATATÜRK 
 
Yurt için vaz geçti canından serden
Türklüğü çıkardı derin siperden
Milleti kaldırdı düştüğü yerden
Halkının önderi olan Atatürk
 
Kongreler topladı gezerek yurdu
Yokluklar içinde kurdurdu ordu
Düşmanlara karşı dağ gibi durdu
Milletin lideri olan Atatürk
 
Toplayarak birlik etti milleti
Vatanından attı düşman illeti
En sonunda kurdu cumhuriyeti
Mazlumun örneği olan Atatürk
 
Halkı aydınlatan devrimler yaptı
Hep ileri giden adımlar attı
Sevr denilen ölüm emrini yırttı
Vatan sevdalısı olan Atatürk
 
Gençlere emanet etti vatanı
Unutmayın dedi sakın atanı
Affetmedi vatanını satanı
Halkın sevgilisi olan Atatürk
 
Kimi işbirlikçi kimi mandacı
Kimisi boşvermiş canım sendeci
Seni anlamamak en büyük acı
Miletin sinesi olan Atatürk
 
İlken yurtta sulhtu dünyada barış
Hep sevgiler ektin sen karış karış
Ettin dostlukları kurmada yarış
Barışın mimarı olan Atatürk
 
Tüm mazlum uluslar örneğin aldı
Bütün Türkler seni atası saydı
Düşmanların bile hep saygı duydu
Yüz yılın lideri olan Atatürk
 
Canlıya ölümlü hayat yasası
Yolundan giderken bıraktık yası
Sensin bu milletin gazi atası
Dualar dileği olan Atatürk
 
Her on kasımlarda anarız seni
Sevgin eskimiyor kalıyor yeni
Seni arıyoruz yılın her günü
Türklerin atası olan Atatürk
 
 
 
 
 
 
 

A.Kadir YALDIZKAYAGold Üye / Erkek / 11.08.2017