ATALIK

              ATALIK  
 
Tarifsiz duygudur anne babalık
Başka hiçbir şeye benzemez evlat.
Gönüllü zorluğu çekmek atalık
Onuda çekmeyen anlamaz evlat.
 
Bu alemin dertlerine düşmektir
Kendin feda edip yolu aşmaktır
Zorluklara sizler için koşmaktır
Yoluna düşmeyen anlamaz evlat.
 
Sevgi sermayesi sizle olmaktır
Birlikte ağlayıp özle gülmektir
Gerekirse bu uğurda ölmektir
Onları bilmeyen anlamaz evlat.
 
Atan için sende göster çabayı
Terketmişiz ekmek için obayı
Her zaman anmalı ana babayı
Hatırı sormayan anlamaz evlat.
 
Bilesin ki dünya böyle dönecek
Gün olacak gözün feri sönecek
Hayatın kanunu canda yanacak
Onu yaşamayan anlamaz evlat.
 
Şu fani evrenin böyle kanunu 
Yaşarsın zamanın bütün anını
Sonra geri bakıp üzme canını
Gidenler geriye dönemez evlat.
 
                   A.kadir Yaldızkaya

A.Kadir YALDIZKAYAGold Üye / Erkek / 11.08.2017