Eğirdir Gölü ve Doğal GüzellikleriEğirdir Gölü

Eğirdir Gölü, Isparta ili sınırları içinde yer alan, Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su kaynağı olan  ve Göller Bölgesi’nin doğal zenginliklerinin başında gelen bir gölümüzdür. Tektonik bir göl olan Eğirdir Gölü, 468 km² [1] yüzölçümü ile Türkiye’nin 4. büyük gölüdür. Deniz seviyesinden yaklaşık 917 metre yükseklikte bulunan gölünün ortalama  derinliği 14 metre, en derin noktası ise 16,5 metre cıvarındadır. Kuzey–güney uzunluğu 50 km olan gölün, doğu–batı genişliği 3–15 km arasında değişmektedir. Gölün kuzey tarafına doğru Hoyran Boğazı'yla ayrılan ve daha küçük bir alanı kaplayan bölümüne Hoyran Gölü, güneyde kalan büyük bölüme ise Eğirdir Gölü denilmektedir. Genelde camgöbeği renginde olan göl; bazı gün ve saatlerde değişik renklere büründüğü için halk arasında yedi renkli olarak anılmaktadır. (2)

Göl, ortasından daralmış iki parça halinde, kuzeyden güneye uzanmaktadır. En geniş kısmı, güneydeki parçasında olup, 16 kilometredir.Güney batıda 2734 m rakımlı Barla ve kuzey doğudaki 1889 m rakımlı Çirişli Dağlarının etekleri, birer burun halinde göle uzanır. Böylece gölün en dar geçidini meydana getirirler. Bu geçidin genişliği 2,5 kilometredir. (3)

Eğridir gölü doğal güzelliklerinin yanısıra diğer pek çok doğal zenginliğe de sahiptir. Ülkemizin dördüncü büyük gölü olmasının yanısıra kuş türleri etrafındaki sulak alanları ve muhteşem görüntüleri ile  ülkemizi ve Isparta için çok büyük önem arzeder. Türkiye’de uluslararası öneme sahip 135 sulak alandan biri olan Eğirdir Gölü küçük karabatak, macar ördeği, elmabaş patka, tepeli patka ve sakarmeke gibi su kuşlarına ev sahipliği yapmaktadır. Göl, Önemli Kuş Alanı, İçme ve Kullanma Suyu Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanı koruma statülerine sahip oldukça önemli bir gölümüzdür. 2009 yılı Kış Ortası Sukuşu sayımlarına göre Eğirdir Gölü, 122 bin sukuşu ile ülkemizde Kızılırmak Deltası’ndan sonra ikinci en fazla sukuşu barındıran sulak alan olarak tescil edilmiştir. (4)

Tarımsal sulamada yoğun olarak kullanılan gölün çevresinde yaygın meyve tarımı, özellikle elmacılık yapılır. %5’lik payıyla dünyada Çin, ABD ve Fransa’dan sonra dördüncü büyük elma üreticisi olan ülkemizde elma üretiminin %20’si olan 500.000 tonluk üretim Isparta ilinde gerçekleştirilir. Göl kıyısında bulunan 25 yerleşim yerinde yaklaşık 300 balıkçı gölde balıkçılık yapar.

Zengin balıkçılık ve kerevit potansiyelinin yanı sıra, sulama ve enerji üretimi bakımından da büyük önem taşıyan gölden, çevredeki tarım alanlarının sulanmasında yararlanıldığı gibi, ortalama 25 km uzunluğundaki bir kanalla bağlandığı ve Eğirdir'in güneyinde küçük bir göl olan Kovada Gölü'nü de beslemekte ve dolayısıyla Kovada l ve ll hidroelektrik santrallerinin su ihtiyacı da bu gölden karşılanmaktadır. Ayrıca, 1994 yılı sonlarında tamamlanan tesislerle Isparta’nın içme suyu ihtiyacının bir bölümü de Eğirdir Gölü’nden sağlanmaktadır.

Gölde, Eğirdir’e bir karayoluyla bağlanmış bulunan iki küçük adacık bulunmaktadır. Birincisi Can Ada, ikincisi ise Yeşilada’dır.

Can Ada; Eğirdir ile Yeşilada arasında yer alan ve 7 dönümlük (7000 m²) bir alana sahip olan küçük
bir adacıktır. Yerleşim alanı olmayıp, çadır ve karavan turizmi ile piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Atatürk ün Eğirdir'i ziyareti sırasında Canada, 1 Şubat 1933 tarihli Belediye encümeni kararıyla kendisine hediye edilmiş, daha sonra Atatürk ün mirasçılarına, onlardan da Eğirdir Belediyesine geçmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tübitak arasında imzalanan bir protokola göre pek çok doğal zenginliğe
sahip olan Eğridir gölü'nün etrafında çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması amaçlanmakta  "civardaki yerleşim alanlarının bir ekolojik köy haline getirme çalışmlarında bulunulmaktadır. Eğridir gölü için  muhteşem bir dönüşüm olması beklenen bu projeyle burası turizm açısından çok önemli bir merkez haline gelecektir. " diye düşünülmektedir. (5)

Kovada gölü Milli Parkı:

        Eğirdir Gölü’nden çıkan fazla su kendi adı ile anılan bir kanalla bu göle akar. Göl karstik çöküntülerden meydana gelmiştir. Yaklaşık  40 km2. yüzölçümü olan bu gölün manzarası çok  güzeldir. Çeşitli ağaç  ve bitki türleri olan muazzam ormanlarla çevirilidir. Bu özelliklerinden dolayı “Milli Park” olarak ilan edilmiştir.
        Eğirdir’in  güneyinde 25 km. uzaklıkta bulunan Gölün uzunluğu: 9 km. genişliği ise 2-3 km. kadardır. Gölün rakımı 900 metre ve derinliği ise 6-7 metredir.
        Milli park  yüzlerce çeşitli ağaç ve bitki örtüsü ile  kaplı koylarda kuş seslerini ve manzaraya doyum olmayan sakin ve asude bir dinlenme yeridir. Bereketli  toprakları sulayan hiç durmadan akan yer altı suları vardır. (6)

YEŞİLADA :

  
    Eğirdir in en güzel turizm bölgesidir. Eğirdir şehir merkezine 1.5 km. uzaklıkta olan Yeşilada, 9 hektar alanlık kara parçasıdır. Anakara'ya yolla bağlanan ve eskiden halk arasında NİS olarak bilinen Yeşilada’da yerli ve yabancı turistlere hizmet veren ev pansiyonculuğu gelişmiştir Lokantalarda göl manzarasına karşı balık yiyebilirsiniz.
        Adanın doğa güzelliklerinin yanında tarihi zenginlikleri de bulunuyor. Aya Stefanos Kilisesi bunlardan biri.Taş temelli ahşap evleri, dar sokakları ve küçük balıkçı barınağı ile otantik özelliğini korumaktadır.Bu tarihi mahallede Müslahattin Dede ve Eflatun Dede Türbeleri de ziyaretçi çekmektedir. (6)


EĞRİDİR GÖLÜNÜ TEHDİT EDEN TEHLİKELER VE TEDBİRLER

Tarımsal, endüstriyel ve evsel atıklar, aşırı ilaç ve suni gübre kullanılması, ilaç hazırlama sonrası boş ilaç kutularının çevreye atılması, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçelerinin evsel atıkları ile  fabrika atıkları yeterli arıtmaya tabi tutulmadan göle bırakılmakta bu atıklar gölün su kalitesini ve gölü tehdit etmektedir.  Tarımsal sulama ve içme suyu temini için aşırı su çekilmesi nedeniyle, su seviyesi  git gide düşmektedir.
 Aşırı avlanma, üreme alanlarının tahribi ve yasak dönemde yapılan kaçak avcılık sonucunda gölde kerevit, sudak, sazan gibi türler tükenme noktasına gelmiştir

WWF-Türkiye ve Siemens Ev Aletleri, Eğirdir Gölü’nün korunması için yöre halkının, yerel kamu kurumlarının, üniversitelerin ve diğer ilgi gruplarının katılımı ile bir proje başlatmıştır. "Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi" adlı   projenin amaçları, göldeki kirliliğin azaltılması, balıkçılığın sürdürülebilir hale gelmesi, yöre halkı için başta ekoturizm olmak üzere alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, doğal kaynak kullanımı ve yönetimi konusunda bölgedeki kapasitenin geliştirilmesidir. Projeyle, Isparta Valiliği ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde 2008 yılında yürürlüğe giren Eğirdir Gölü Yönetim Planı çalışmasına destek olmaktadırlar.

Göl doğal ve tarihi zenginliğiyle yerli ve yabancı turistler için önemli  uğrak yeridir.

Her tür doğa sporlarına olanak tanıyan doğası, eşsiz ormanlarıyla  Eğirdir Gölü bir turizm harikasıdır.  Eğirdir’de, kayak (Alp disiplini), tur kayakçılığı, trekking, cross bisiklet, yamaç paraşütü, mağaracılık (speleoloji araştırma), arama kurtarma, deprem araştırma, enkaz çalışması, avcılık-binicilik, kuş gözlemciliği, foto safari, kanyoning ve daha bir çok aktivite gerçekleştirilmektedir. Daha ziyade yaban hayatı, çevresinde bulunan milli parkları, eşsiz görüntüleri ile önem kazanan bir turizme sahiptir.

Eğirdir ilçesi Eğridir gölü için b gezi başlangıcıdır.   Gelendost ilçesinden gelen yol üzerinde  çok bakir köyler ile doğal manzaralar vardır. Hoyran bölümünün Kemer köyü ile Güneyde göle dik yükselen dağın tepesindeki Akpınar köyü  Eğridir gölü üzerinde en fes manzaralar sunar. Gölün rengi turkuvazdır.  Ancak rüzgâra göre aynı anda yedi renge birden büründüğü de olmaktadır. Bu yüzden Eğridir gölüne Yedi Renkli Göl denmektedir.

Sukuşları için önemli bir kışlama alanı olan gölde yüksek sayıda elmabaş pakta, tepeli pakta, macarördeği ve sakarmeke kolonileri var.

Eğirdir Gölü yakınlarındaki Kovada Gölü ve Kovada Milli Parkı  yabani hayatın ülkemizdeki  en çarpıcı merkezlerinden biridir.  Eğirdir halkı, milii parkı gezmeye gelen turistlerin ihtiyaçlarını gidermek için bölgede bir dağcılık kulübü oluşturmuştur Ayrıca isteyenler rehberlik hizmetinden de yararlanabilir.

Su ürünlerinde ayrı bir yeri olan Eğirdir’de tatlı su levreğinin tadına bakmanızı öneririz. Alabalık ve diğer tatlı su balıkları doyumsuz lezzetlerden. Bölgede konaklama ihtiyacını karşılamak için çeşitli nitelikte oteller de mevcuttur

Turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olan Eğirdir Gölü çevresinde ekoturizmin alternatif bir gelir kaynağı olarak teşvik edilmesi, gerekli teknik ve fiziksel altyapı konusunda çalışmalar yapılması (yürüyüş parkuru ve kuş gözlem kulesi gibi), Eğirdir Gölü ekoturizm haritasının hazırlanması, yerel turist rehberlerinin yetiştirilmesi ve yerel pansiyonculuk konularında eğitimler düzenlenmesi gibi projeler hayata geçirilmek istenmektedir.


Kaynakça

 1. https://www.cografya.gen.tr/tr/isparta/fiziki.html
 2. https://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Firdir_G%C3%B6l%C3%BC
 3. https://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/e%C4%9Fridir_g%C3%B6l%C3%BC
 4. https://www.wwf.org.tr/page.php?ID=11
 5. https://www.emlakkulisi.com/32467_egirdir_golu_turizm_merkezi_haline_getirilecek
 6. https://www.egirdir.gov.tr/default_B1.aspx?content=1078


https://egirdir.neredekal.com/

Türkiye'nin Başlıca Gezilecek Yerleri

 • Abant Gölünü gezelim
 • Alaçatı'yı Gezelim - İzmir-Çeşme
 • ALANYA'YI GEZELİM Mİ ?
 • Amasra: "Çeşm-i Cihan Bu mu Ola?"
 • Assos- Behramkale-Aristo'nun Aşk Beldesi
 • Çukurpınar, Anamur ve Mamure Kalesi
 • DATÇA VE KNİDOS ANTİK KENTİ
 • Demre ve Noel Baba
 • Efes ( Ephesus ) Antik Kenti İzmir -Selçuk
 • Edirne'de Dolmenler
 • Eğirdir Gölü ve Doğal Güzellikleri
 • Fethiye ve Ölü Deniz
 • Dalyan ve İztuzu Plajı
 • Gediz Deltası ve İzmir Kuş Cenneti
 • Girlevik Şelalesi - Erzincan
 • Göbeklitepe- Cihanda İlk Yerleşke ve Gizemleri
 • GÖKÇEADA VE GÜZELLİKLERİ
 • Göreme'nin Turizm, Doğal ve Tarihi Özellikleri
 • Gülşehir Nevşehir
 • GÜRÜN GÖKPINAR GÖLÜ ALLAH' IN AKVARYUMU
 • IHLARA VADİSİ TARİHİ VE DOĞAL DOKUSU
 • Hazar Gölü ve Kömürhan Köprüsü Elazıg
 • Harput Şehri Kalesi ve Tarihi Eserleri
 • Harran'da Tarih Kültür Mimari ve İlk Üniversite
 • İznik ve İznik Kalesi
 • GÖKSU VADİSİ
 • Gerger ve Yeni Kale Cendere Köprüsü ile Vadisi ( Kahta )
İliniz, ilçeniz hatta köylerinizin, doğal güzellikleri hakkında yazılar yazabilir, Turistik, tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflarınız ile  paylaşabilrisiniz. 

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya [email protected]