BOZCAADA'YI GEZELİM

Dosya: Bozcaada.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bozcaada.jpg

Ege Denizi’nin kuzeyinde, Çanakkale iline bağlı küçük bir ada olan Bozcaada Türkiye’nin üçüncü büyük adası olarak Çanakkale Boğazı’nın  girişinde yer alır. tarihi ve mitolojik olarak çok zengin bir bölgede yer alan Bozcaada, Antik Troya Kenti'nin karşısında durmaktadır.   Mitolojik ismi olan  Tenedos olan Bozcaada'nın  eski metinlerde adına sık sık rastlanır. Tenedos, Anadolu ve Çanakkale  boğazına yakın olması sebebiyle çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir adadır.

Bozcaada'nın tamamı doğal ve tarihi sit alanı olmasına rağmen ciddi bir arkeolojik kazı yapılmamış olması sebebiyle tarihi ve kültürel zenginliklerini sır gibi saklayan bir yerdir. Bozcaada Kalesi’nin etrafındaki evlerden oluşan ilçe merkezi beşyüz yıldır birlikte yaşayan Rum ve Türk halkının kaynaşması ile oluşan  bir kültür sentezidir. Bakir koyları, üzümleri şarapları, sıcakkanlı ve hoşgörülü insanları, dalış yapmaya uygun kıyıları, denizi ve güneşi ile Bozcaada eşine az ratlanan güzelliklerle doludur.  Bağcılık ve şarapçılığın kök saldığı ilçede şarap yapmayı bilmeyen hiç kimse yok gibidir.

 Adada dört şarap fabrikası bulunmaktadır. Adanın üç eski şarapçısının fabrikaları merkezde, yeni olan ise Tuz Burun Mevkii’ndedir. İlgi ve merakı olanlara fabrikalar gezdirilmektedir. Ayrıca fabrikaların yanında  şarap tadım ve satış mağazaları bulunmaktadır. Adada ayrıca dalışla ilgilenebilir, sanat galerilerini gezebilir, özgün hediyelik eşya dükkanlarında ya da reçel üreticilerinden alışveriş yapabilir, balık tutabilir, bisiklet turları yapabilirsiniz.

12 koy ve 12 burunun bulunduğu Bozcaada’nın yüzölçümü etrafındaki adacıklarla beraber 37.6 km2, çevresi 38 kmdir. En yüksek noktası 192 metre ile Göztepe'dir. Etrafında irili ufaklı 17 adacık bulunana Bozcaada'nın etrafındaki en büyük adacık 5 mil kuzeyinde olan Mavriya veya  Tavşan adasıdır.2007 nüfus sayımına göre adanın resmi yerleşik nüfusu 2276.dır. (1)

Dosya: Bozcaada sokak.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bozcaada_sokak.jpg


BOZCAADA'NIN TARİHÇESİ

Yunan Mitolojisinde Tenedos adıyla anılan Bozcaada, çağlar boyunca birçok kez istilaya uğramış ve el değiştirmiş.  Adadaki nekrapol sahasında yapılan kazılardan anlaşıldığı üzere adanın tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanır.

Antik çağda Leukophrys,Yunan Mitolojisinde ise Tenedos adıyla bilinen Bozcaada'nın ilk sakinleri Akaların bir kolu olduğu ve M.Ö. 2000 yıllarında yerleştikleri tahmin edilen Pelasglar'dır.

  Adanın bilinen ilk sakinleri Pelasg'lar.
Akalardan sonra Ada’ya sırasıyla Fenikeliler, Atinalılar ve Yunanlılar hakim olmuştur.Daha sonra sırasıyla Fenikeliler, Atinalılar, Yunanlılar, Persler, Büyük İskender, Bizanslar, Cenevizler, Venedikler ve Osmanlılar adaya hakim olmuştur.

M.Ö.493’de Pers istilasına uğramış,M.Ö.334 yılında ise Pers istilasına son veren Büyük İskender devri başlamıştır.Bergama Krallığından sonra M.Ö.168 yılında Roma hakimiyetine girmiştir.Roma İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye bölünmesiyle Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğuna dahil olmuştur.1203 yılından sonra Bozcaada üzerinde Bizans-Ceneviz-Venedikliler arasında egemenlik mücadelesi başlamıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden sonra Bozcaada, Türkler için önem kazanmış ve 1455’te Osmanlı topraklarına katılmış. Bu tarihten itibaren Osmanlılar ve Venedikliler arasında Bozcaada için mücadeleler olmuş ve adanın hakimiyeti zaman zaman Venediklilere geçmiş.

Osmanlı yönetiminde geçen uzun bir dönemden sonra, Balkan Savaşları sırasında 1912’de Yunanistan tarafından işgal edilen ada, 1923 Lozan Anlaşmasıyla Gökçeada ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır. (2)

Bozcaada’nın tamamı doğal ve tarihi sit alanı ilan edilmiş olduğundan  yapı ve onarımlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca (Anıtlar Kurulu) onaylanmaktadır. Bu sıkı denetimler sayesinde adada çarpık yapılaşma henüz  görülmemektedir.(3)

Bozcaada Rum ve Türk mahallesi olarak iki bölüme ayrılır. Türk mahallesi, tek katlı taş ve iki katlı cumbalı evlerden , kıvrımlı sokaklardan ve ufak meydanlardan oluşur.

Rum mahallesi 1900’lü yılların başında geçirdiği büyük bir yangından sonra Amerika’dan gelen bir mimar tarafından tekrar planlanmış. Mahalle, antik kentlerin birçoğunda kullanılmış olan ızgara plana göre, birbirini dik kesen ve hemen hemen aynı genişlikteki sokaklarıyla yeniden kurulmuştur.(3)

Dosya: Bozcaada liman.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bozcaada_liman.jpg


BOZCADA'NIN GEZİLİP GÖRÜLECEK YERLERİBOZCAADA KALESİ      
YENİ KALE
ALAYBEY CAMİİ
KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ
NAMAZGAH ÇEŞMESİ   
MERYEM ANA KİLİSESİ 
AYA PARASKEVİ AYAZMASI
GÖZTEPE
POLENTE FENERİ
PLAJLAR
KOYLAR


GÖZTEPE

Adanın en yüksek noktası (192 m.) olan Göztepe’nin, dört tarafı kuşbakışı görebileceğiniz etkileyici bir manzarası vardır. En tepesinde gördüğünüz sadece bir radyolink istasyonudur. Buraya çıkan düzgün bir araba yolu bulunmaktadır.


https://salkiturizmtanitim.blogcu.com/bozcaada/8676667

BOZCAADA KALESİ

 Bozcaada kalesi oldukça iyi korunmuş, ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı  bilinmemekle birlikte Venedik,Ceneviz ve Bizanslılar döneminden beri kullanıldığı bilinmektedir. Kale, Fatih Sultan Mehmet tarafından esaslı bir şekilde onarılmış, Venedikliler’e geçip geri alındıktan sonra esaslı bir tamir görüp genişlemiştir. Kale daha sonra 1703,1706 yıllarında ve 1714 ‘de Kaptan-ı Derya Süleyman Paşa tarafından tekrar tamir ettirilmiştir. En önemli tamirinin 2. Mahmut tarafından 1815 yılında yaptırıldığını,adeta kalenin yeniden yaptırıldığını taşıdığı kitabelerden anlamaktayız. Kale, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1965-1970 yılları arasında  ve en son 1996 yılında restore edilerek koruma altına alınmıştır.

"Mendirek ve Deniz Kapısı diye iki kapısı  bulunmaktadır. Mendirek kapısı 1905 yılında mendireklerin yapılmasından sonra açılmıştır. Bu iki kapı şu anda kullanılmamaktadır.
Kale, dış ve iç olmak üzere iki bölümden oluşur. Dış surun içindeki Dış Kale’de iki cephanelik, bir kuyu, iki tabya yeri, kamacı atölyelerinin bulunduğu bina temelleri, tören ve eğitim alanları ve eskiden kale içinde yaşayanların evlerinin bulunduğu şimdi boş bir alan vardır
.  " (4)

"İç Kale iki bölümden oluşur. Birincisi giriş bölümü olup İç Kale’nin doğusundadır. Biri doğuda biri batıda iki rampaya açılan iki kapısı vardır. Bu bölümde şimdi yıkılmış olan revir, cami, minare, zindanlar ve kışla bulunmaktaydı. Asıl İç Kale olan ikinci bölüme doğudaki küçük bir kapıdan girilir. İç Kale’nin biri baş burç olmak üzere sekiz burcu vardır. Ortada levazım deposu, cephanelik ve sarnıç yer alır." (4)


YENİ KALE 
Bozcaada meskun mahallinin yukarısındaki tepede bulunan Tabyadır. Halk arasında “Yeni Kale” diye anılmaktadır.Günümüzde harabe halindedir. Bozcaada Kalesi’nin içindeki sergide bulunan kitabesinden anlaşıldığı üzere Tabya 2.Mahmut döneminde 1827 yılında Bozcaada Muhafızı Hafız Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.

NAMAZGAH ÇEŞMESİ

        Sadrazam Öküz Mehmet Paşa’nın Bozcaada’da yaptırdığı çeşmelerin en önemlisidir. Namazgah meydanının kuzey-doğu köşesindedir.Doğu ve güney cepheleri kesme tüf, batı ve kuzey cepheleri moloz taşla örülmüş kare planda bir sarnıçlı çeşmedir. Kitabesinde 1703 tarihi görülmektedir. (6)

Alaybey Cami:

1700'lü yıllarda kırmızı kesme taştan yapılan cami günümüzde de ibadete açıktır. Avlusunda ufak bir hazire bulunmaktadır. Hazirede bulunan mezarlardan biri, Osmanlı sadrazamı Halil Hamit Paşa'ya aittir. (5)

Meryem Ana Kilisesi:

Bozcaada'da ibadete açık tek kilisedir. Yalnızca pazar sabahları saat 8:00'da görebileceğiniz kilise, 1869 yılına tarihlenmektedir.

Aya Paraskevi Ayazması: Bozcaada'nın güneyinde Hıristiyan cemaate ait bir manastırdır. Her yıl 25 - 26 -27 Temmuz günlerinde Ayazma Panayırı'na sahne olmaktadır.(5)

Polente Feneri,

Çanakkale Bozcaada'da yer alan Polente Feneri, İ.Ö. 2000'li yıllardan beri yaşam izlerini hala taşımakta olup, yapıldığı ilk dönemlerde Thenedos adıyla bilinirdi.

AYA PARASKEVİ AYAZMASI

Bozcaada’nın güney kıyıları ortasında  bulunan Rum Ortodoks Cemaatine ait bir manastırdır. 8 çınarın altında küçük bir şapel, iki küçük yapı ve çift oluklu bir çeşmeden meydana gelmektedir. Her yıl 25-26-27 Temmuz günlerinde burada Ayazma Panayırı yapılmaktadır.
Bozcaada Harita


KOY, BURUN VE PLAJLARI

Tüm koylarında ve plajlarında denize girilebilen Bozcaada'nın en popüler plajları, Ayazma, Sulubahçe, Habbele ve Mermer Burnu'dur. 

Bozcaada'nın kıyıları çoğunlukla falezler nedeniyle dik ve kayalıktır. Fakat Bozcaada'da kumsallarla kaplı bir çok koy vardır. Bozcaada'nın kıyı uzunluğu 34.5 km'dir. Bozcaada bitki örtüsü daha çok maki ve gariglerden oluşur. Bozcaada'nın batısında kumul alanında kumcul bitkiler yer alır. Geçmiş yıllarda Bozcaada'da tek yerleşim olan ve Bozcaada merkezi olan Bozcaada kasabası liman çevresinde kurulmuştur.(10)


AYAZMA

Adanın en popüler ve dolayısıyla en kalabalık plajıdır. Ulaşım kolaylığı sebebiyle, özellikle hafta sonu günübirlik gelenlerin tercih ettiği bir plajdır. Uzun kumsalı ve masmavi denizi oldukça etkileyicidir. Plaj boyunca şemsiye ve şezlong kiralamak mümkündür. Ayrıca duşlar ve soyunma kabinleri de bulunur. Yol boyunca sıralanmış restoranlarda öğle ve akşam yemeği için birçok alternatif mevcuttur.(7)

SULU BAHÇE

Ayazma ile Habbele arasındaki eşsiz doğal güzelliği olan bakir koydur.Bu plajda günübirlik tesis yoktur.Ancak hemen yukarısında bulunan çadır kamp yerinden ve Ayazma sahilindeki tesislerden hizmet alabilirsiniz.(7)

HABBELE

Ayazma'dan sonra gelen Sulu Bahçe Koyu'nun bitişiğindeki koydur. Daha sakin bir yer arayanların tercih ettiği bu plajda da yiyecek-içecek servisi alabileceğiniz, şezlong-şemsiye kiralayabileceğiniz tesisler bulunmaktadır.(7)

MERMER BURNU


Halk arasında, etrafta yüzen çeşitli balıkların çokluğundan dolayı "Akvaryum Koyu" diye de bilinir. Herhangi bir plaj tesisi olmayan küçük bir koydur. Ama acil durumlarda koydaki tek pansiyondan yararlanabilirsiniz. Adadaki profesyonel dalış noktalarından biridir. Ama şnorkelle yüzerek de deniz altındaki bin bir çeşit canlıyı ve amfora kalıntılarını görebilirsiniz . (7)
 İlçede Poyraz Limanı-Tuzburun  sahil bandında uygulanmakta olan Turizm Gelişim Projesi kapsamında  turizm alanları plan revizyonu,parselasyon planları ve arazi çalışmaları ile tescil işlemleri tamamlanmıştır.
 

  BOZCAADA YEREL TARİH ARAŞTIRMA MERKEZİ

"Bir deniz kabuğu peşinden 1992 yılında ilk kez Bozcaada'ya gelen M.Hakan Gürüney, tutkuyla bağlandığı  Ada'ya yönelik ilk koleksiyon parçasını 1998 yılında satın aldı. Bugüne kadar farklı kategorilerde Bozcaada'ya yönelik beş binden fazla malzeme edindi ve edinmeye devam etmektedir. Bozcaada Kaymakamlığı tarafından kendisine tahsis edilen yaklaşık 130 yıllık tarihi binada  4 Ağustos 2006 tarihinde Bozcaada Koleksiyonu ziyarete açıldı. Koleksiyon, tamamı Bozcaada'ya yönelik arkeolojik eser ve sikkeler, harita ve gravürler,posta ofisi damgaları ve filatelik ürünler,1915 Çanakkale Savaşları sırasında Seddülbahir Cephesinde savaşan ve Bozcaada'yı askeri üs olarak kullanan Fransız askerleri tarafından Fransa’ya gönderilen ön yüzü Bozcaada görüntülü arka yüzünde ise Seddülbahir Cephesi savaşları, Bozcaada veya ailelerine olan özlemlerini yazdıkları kartpostallar, bu savaşlar esnasında Fransız ve Osmanlı askerlerince kullanılmış savaşa yönelik malzemeler, Bozcaada ve Bozcaadalıların fotoğrafları, bağcılık ve şarapçılık tarihine yönelik şarap şişeleri, etiketler, şarap yapımında kullanılan çeşitli objeler, Osmanlıca, İtalyanca, Yunanca, Fransızca ve İngilizce Bozcaada hakkında yazılmış orijinal kitap, belge ve dokümanlar, mineral, fosil ve deniz kabukları,  Bozcaadalılar tarafından kullanılmış ve Merkeze bağışlanmış günlük kullanım ve bir dönemin üretim biçimini de yansıtan farklı meslek gruplarına ait eşyalardan oluşmaktadır." (4)


Üzüm ve şarap

"Temmuz ayı ortalarında tatlı bir esinti başlıyor Bozcaada'da. İnsanı bunaltmayan, yakmayan rüzgar, sabah 10:00'da başlayıp 17:00 'ye kadar sürüyor. Ada genelde kurak. Ama Dünyaca ünlü üzümler bu nemli rüzgarla beslenip lezzetini buluyor. Bozcaada'da bağcılık, adının tarihi kadar eski. Evliya Çelebi ünlü seyehatnamesinde Bozcaada'dan söz ederken; Dünyanın en güzel çavuş üzümlerinin yetiştiği yer olarak tanımlıyor. Adanın 18.500 dönümü, bağlarla kaplı. Güneş, toprak ve rüzgarın etkisiyle bu günkü kalitesine ulaşan üzümlerden yapılan şaraplar, Bozcaada şarapları olarak ünlenmiş. Sofralık Çavuş Üzümü poyraz rüzgarlarının etkisiyle ince kabuklu, tatlı ve lezzetli. Karasakız ve Vasilaki gibi çeşitler şaraplık olarak kullanılıyor. " (8)
KAYNAKÇA

 1. https://www.bozcaadarehberi.com/nm-N%C3%9CFUS-cp-432
 2. https://www.bozcaadarehberi.com/nm-TAR%C4%B0H-cp-31
 3. https://www.bozcaadarehberi.com/nm-M%C4%B0MAR%C4%B0-cp-33
 4. https://www.bozcaada.gov.tr/default_B0.aspx?content=1026
 5. https://bozcaada.neredekal.com/gezilecek-yerler-tarihi-mekanlar/
 6. https://www.bozcaada.gov.tr/default_B0.aspx?content=1008
 7. https://www.bozcaada.bel.tr/plajlar.html
 8. https://salkiturizmtanitim.blogcu.com/bozcaada/
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Tenedos
 10. https://ucmuz.com/bozcaada-hakkinda.html


https://www.google.com/imgres?q=bozcaada&um=1&hl=en&biw


https://bozcaada-konaklama.blogspot.com/2008/06/bozca

Türkiye'nin Başlıca Gezilecek Yerleri

 • Abant Gölünü gezelim
 • Alaçatı'yı Gezelim - İzmir-Çeşme
 • ALANYA'YI GEZELİM Mİ ?
 • Amasra: "Çeşm-i Cihan Bu mu Ola?"
 • Assos- Behramkale-Aristo'nun Aşk Beldesi
 • Aspendos Tiyatrosu ve Antik Kenti
 • Antalya'da Çağlayanlar
 • Ayas'ı Hiç Gördünüz mü? ( Yumurtalık- Adana )
 • AĞVA'YI GEZELİM Mİ?
 • AYDER YAYLASI VE GÜZELLİKLERİ
 • AYVALIK'TA GEZİNELİM
 • AVANOS'TA GEZİNELİM
 • BERGAMA, PERGAMON'DA GEZİNELİM
 • BODRUM'UN GÜZELLİKLERİ
 • BOZBURUN VE GÜZELLİKLERİ
 • BOZCAADA'YI GEZELİM
 • Çukurpınar, Anamur ve Mamure Kalesi
 • Girlevik Şelalesi - Erzincan
 • Göbeklitepe- Cihanda İlk Yerleşke ve Gizemleri
 • GÖKÇEADA VE GÜZELLİKLERİ
 • Göreme'nin Turizm, Doğal ve Tarihi Özellikleri
 • Gülşehir Nevşehir
 • GÜRÜN GÖKPINAR GÖLÜ ALLAH' IN AKVARYUMU
 • IHLARA VADİSİ TARİHİ VE DOĞAL DOKUSU
 • Hazar Gölü ve Kömürhan Köprüsü Elazıg
 • Harput Şehri Kalesi ve Tarihi Eserleri
 • Harran'da Tarih Kültür Mimari ve İlk Üniversite
 • İznik ve İznik Kalesi
 • GÖKSU VADİSİ
 • Gerger ve Yeni Kale Cendere Köprüsü ile Vadisi ( Kahta )
İliniz, ilçeniz hatta köylerinizin, doğal güzellikleri hakkında yazılar yazabilir, Turistik, tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflarınız ile  paylaşabilrisiniz. 

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya [email protected]